Gå direkt till innehållet

Eget konto och kort för barn och ungdomar?

2014-08-08

När skolorna börjar och föräldrarna återvänder till jobbet tillbringar många barn och ungdomar sina dagar självständigt. S-Banken erbjuder ett naturligt sätt att lära sig pengarnas värde och att sköta penningärenden i samband med att barnet eller den unga handlar i butiken. Det är möjligt att öppna ett eget konto t.o.m. för barn som inte ännu är i skolåldern.

 

Personer under 18 år är minderåriga och därför ska en intressebevakare sköta minderåriga personers ekonomiska ärenden och övriga avtalsärenden. Intressebevakaren är oftast den minderårigas förälder, om inget annat har fastställts. Om den minderåriga har två intressebevakare, ska båda ge sitt samtycke till avtal som gäller den minderårigas bankärenden.
Barnets eller den ungas ålder avgör vilka tjänster han eller hon kan använda:


Under 7 år
Intressebevakarna kan öppna ett konto till barn under 7 år.
Intressebevakarna kan ge barnet dispositionsrätt till kontot och barnet får använda kontot vid S-Bankens kundtjänstställen genom att bestyrka sin identitet.

 

7–14 år

Förutom att öppna ett konto kan intressebevakarna dessutom beställa ett S-Förmånskort Visa med debitegenskap till minderåriga personer som har fyllt 7 år. Betalningar som görs med kortet bekräftas i samband med varje betalningstransaktion.

 

15–17 år
Utöver ovan nämnda tjänster kan intressebevakarna skaffa egna bankkoder för en minderårig som fyllt 15 år. En 15–17-åring kan själv öppna ett konto och sätta in pengar som han eller hon själv har tjänat på kontot.

 

Intressebevakarna har inte rätt att använda detta konto, om inte den minderåriga själv har gett dem dispositionsrätt.

 

Hur ska jag gå till väga när jag vill skaffa mitt barn ett eget S-Förmånskort Visa Debit? Instruktioner för barnets föräldrar eller intressebevakare:
1. Gå tillsammans till S-Bankens kundtjänstställe. När det är frågan om en minderårig i åldern 15–17 år, är det bra att han eller hon följer med.
2. Om ni vill, kan ni skriva ut och fylla i blanketten Ansökan/avtal om S-Konto, S-Avkastningskonto, bankkoder och kort för minderårig i förväg. Om det inte är möjligt för båda föräldrarna att vara på plats för att underteckna avtal, kan den ena av föräldrarna ge fullmakt åt den andra genom att fylla i punkt 6 på blanketten. Den befullmäktigande föräldern måste vara S-Bankens kund.
3. Kom ihåg att ta med giltiga ID-kort.