Gå direkt till innehållet

Den nya S-Bankens ledning presenterar sig

2014-02-03

I början av maj inleder nya S-Banken sin verksamhet, och banken organisationsstruktur har nu fastställts och direktörerna för ansvarsområdena har utnämnts. Nya S-Bankens organisation består av tre affärsområden: Privatkundsverksamhet, Kapitalförvaltning, förmedling och förvaring samt Företag och kapitalmarknad.

Affärsområdet Privatkundsverksamhet leds av LokalTapiola Banks nuvarande vd Marja Pajulahti. Pajulahti är även vice vd för nya S-Banken. Affärsområdet Kapitalförvaltning, förmedling och förvaring leds av Mikko Mursula, vd för S-Bankens dotterbolag FIM Abp. Affärsområdet Företag och kapitalmarknad leds av direktör Eero Saloranta, som är direktör med ansvar för kapitalmarknaden och vd:ns ställföreträdare på nuvarande LokalTapiola Bank.

Ansvaret för stödfunktionerna fördelas så att Sanna Holm, direktör för privatkundverksamheten på LokalTapiola Bank, i fortsättningen ansvarar för enheten Operationer på den nya banken. FIM:s operativa direktör Jussi Sokka ansvarar för enheten Juridiska ärenden och compliance. Enheten Utveckling och IT leds av Iikka Kuosa, som leder samma funktion på nuvarande S-Banken. Aki Gynther, nuvarande S-Bankens ekonomidirektör, fortsätter med sin uppgift som ekonomidirektör för nya S-Banken och leder även enheten Ekonomiförvaltning och riskkontroll. Enheten Marknadsföring, kundrelationer och kommunikation leds av S-Bankens marknadsföringschef Erkka Viljakainen.

Direktörerna för affärsområdena och stödfunktionerna bildar nya S-Bankens ledningsgrupp. Ordförande för ledningsgruppen är vd Pekka Ylihurula.

Dessutom har Merja Reinilä utnämnts till personalchef och Vesa Engdahl till huvudstrateg på nya S-Banken.

S-Banken i siffror 30.6.2013

2,6 miljoner kunder
1,3 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa
2 357 miljoner euro i insättningar
502 miljoner euro i beviljade krediter
1,2 miljoner användare av elektroniska tjänster
19,0 % kapitaltäckningsgrad

Mer information: Pekka Ylihurula, vd, S-Banken Ab, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder kunderna tjänster för att sköta dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-Förmånskortet. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.