Gå direkt till innehållet

Ylihurula fortsätter i den nya S-Bankens ledning

2014-11-03

Verkställande direktör Pekka Ylihurula fortsätter att leda den nya S-Banken som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Ylihurula har lotsat den nuvarande S-Banken ända från starten och han fortsätter även som ledare för den nya S-Banken som uppkommer genom fusionen av den nuvarande S-Banken och LokalTapiola Bank den 1 januari 2014. Den nya S-Banken ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen, ägoförhållandet är 75 procent och 25 procent.

Styrelseplatserna fördelar sig mellan ägarna så att S-gruppen har fyra platser och LokalTapiola-gruppen två platser i styrelsen med sammanlagt sju medlemmar. Dessutom utses en styrelsemedlem som är oberoende av ägarna.

Som ordförande för den nya S-Bankens styrelse fungerar SOK:s ekonomi- och finansdirektör Jari Annala och som vice ordförande LokalTapiola-gruppens direktör för bolagsgruppen Harri Lauslahti. De övriga medlemmarna i styrelsen är SOK:s finansdirektör Juha Ahola, Osuuskauppa HOK-Elantos verkställande direktör Matti Niemi och Osuuskauppa Arinas verkställande direktör Veli-Matti Puutio samt LokalTapiola-gruppens direktör för bolagsgruppen Jari Eklund.

Arttu Laine, verkställande direktör för Handelslaget KPO och Harri Koponen, verkställande direktör för Turun Osuuskauppa, utsågs till S-gruppens suppleanter i den nya S-Bankens styrelse. Erik Valros, verkställande direktör för LokalTapiola Nyland, utsågs till LokalTapiola-gruppens suppleant.

Den nuvarande verkställande direktören för LokalTapiola Bank, Marja Pajulahti, kallas som medlem i den nya S-Bankens ledningsgrupp. Hennes ansvarsområde fastställs senare.

Verkställandet av fusionen ska godkännas av S-Bankens och LokalTapiola Banks bolagsstämmor före utgången av oktober. För fusionen krävs även godkännande av Konkurrens- och konsumentverket och Finansinspektionen.

S-Banken Ab:s styrelse från 1 januari 2014

Jari Annala, ekonomi- och finansdirektör, SOK, ordförande
Harri Lauslahti, direktör för företagsgruppen, LokalTapiola-gruppen, vice ordförande
Juha Ahola, finansdirektör, SOK
Matti Niemi, verkställande direktör, Osuuskauppa HOK-Elanto
Veli-Matti Puutio, verkställande direktör, Osuuskauppa Arina
Jari Eklund, direktör för företagsgruppen, LokalTapiola-gruppen

Suppleanter:

Arttu Laine, verkställande direktör, Handelslaget KPO
Harri Koponen, verkställande direktör, Turun Osuuskauppa
Erik Valros, verkställande direktör, LokalTapiola Nyland