Gå direkt till innehållet

S-Förmånskortet Visa återigen det förmånligaste kreditkortet i prisjämförelse

2013-03-20

S-Bankens gröna Visa-kort var återigen framgångsrikt i en prisjämförelse av kreditkort som Suomen Rahatieto lät göra i januari 2013. Jämförelsen publicerades i tidskriften Taloustaito som ges ut av Skattebetalarnas Centralförbund.

Med den effektiva ränta på 6,2 procent som handelslagets ägarkunder erbjuds var S-Förmånskortet Visa det överlägset mest förmånliga kreditkortet i jämförelsen.


Skillnaden mellan den effektiva räntan på S-Förmånskortet Visa och på det dyraste kreditkortet i jämförelsen var hela 10,7 procentenheter.

De lägsta totala årliga kostnaderna

Suomen Rahatieto hade också räknat ut vilka de totala årliga kostnaderna för en kredit på 2 000 euro är*. Även i denna jämförelse var S-Förmånskortet Visa det överlägset mest förmånliga kortet med årliga kostnader på 67,17 euro. Skillnaden i förhållande till konkurrenterna förklaras av att ingen månads- eller årsavgift debiteras för S-Förmånskortet Visa och att S-Banken inte debiterar något faktureringsarvode av kortanvändarna, vilket gör att kostnaderna för krediten blir betydligt lägre.

Vid jämförelse av kortkrediter är det bra att beakta just den effektiva räntan som omfattar den ränta som tas ut på krediten inklusive alla andra kostnader för krediten, som uppläggningsavgifter, års- och månadsavgifter och faktureringsarvoden. En kreditränta som verkar förmånlig kan visa sig vara överraskande dyr när alla kostnader för krediten tas med i beräkningen.

På S-Banken är kostnaderna för kreditkortet desamma för alla ägarkunder

Vissa banker som beviljar kreditkort har olika program för nyckelkunder där de kunder som hör till programmet får sitt kreditkort till ett förmånligare pris. Alla S-Bankens kunder är likvärdiga och S-Förmånskortet Visa är lika förmånligt för alla ägarkunder i handelslagen.

Bonus, stamkundsförmåner och dessutom betalningssättsförmån med S-Förmånskortet Visa

I artikeln i Taloustaito påpekades för konsumenterna att de i många affärskedjor får stamkundsförmåner även med kedjornas egna kontantkort.

Detta gäller även inom S-gruppen, men kunder som betalar med S-Förmånskortet Visa får en betalningssättsförmån på 0,5 procent utöver de övriga förmånerna. Kunderna får betalningssättsförmån när de betalar med S-Förmånskortet på S-gruppens verksamhetsställen. Utöver betalningssättsförmånen får kunderna Bonus.

* Suomen Rahatieto hade räknat ut de årliga kostnaderna utifrån kostnaderna för ett engångsköp på 2 000 euro som gjordes med kreditkort i januari 2013, där krediten amorteras i jämna rater under 12 månader. Kostnaderna hade beräknats som minskande kapital och vid beräkningarna hade man beaktat en 12 månaders kreditränta samt eventuella faktureringsarvoden och årsavgifter periodiserade över kredittiden.