Gå direkt till innehållet

S-Bankens tomtenissar spred julglädje

2013-11-24

I år donerade S-Banken de medel som reserverats för julhälsningar till Finlands Röda Kors Vänverksamhet, Mannerheims Barnskyddsförbunds kampanj Jul i Sinnet samt till Förbundet för mödra- och skyddshem för att hjälpa småbarnsfamiljer. Julmedlen på totalt 25 000 euro fördelades mellan välgörenhetsobjekten utifrån en omröstning på S-Bankens Facebooksida.

Fredagen den 20 december besökte tomtenissar från S-Bankens marknadsförings- och kommunikationsavdelning alla de tre välgörenhetsobjekten och gav donationerna och framförde julhälsningar som lämnats på Facebooksidan.

Trots att vädret var regnigt och trist rådde det en mycket varm julstämning på kontoren vid Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands Röda Kors och Förbundet för mödra- och skyddshem. Donationerna och julhälsningarna mottogs med stor glädje.

Den grundläggande donationssumman var 5 000 euro till varje välgörenhetsobjekt. Resterande 10 000 euro fördelades mellan objekten utifrån en omröstning på S-Bankens Facebooksida. Tusentals personer deltog i omröstningen under kampanjen. Enligt antalet givna röster donerades följande summor till välgörenhetsobjekten: Förbundet för mödra- och skyddshem fick 10 210 euro, Mannerheims Barnskyddsförbunds kampanj Jul i sinnet fick 7 430 euro och FRK:s Vänverksamhet fick 7 360 euro.

 

Under kampanjen tog S-Bankenmedarbetarna dessutom del av välgörenhetsobjektens verksamhet. Bland annat skötte butiksbankmedarbetarna småbarn vid Helsingin Ensikoti. Under tiden fick mödrarna pyssla med juldekorationer. På S-Bankens kontor i Helsingfors hade man dessutom en insamlingsbössa till förmån för Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors insamling Jul i Sinnet. S-Bankenmedarbetarna fick ta del av Finlands Röda Kors Vänverksamhet genom att träffa och prata med anställda inom vänförmedlingen.