Gå direkt till innehållet

S-Banken förvärvar majoritet i FIM-koncernen

2013-05-28

S-Banken har ingått ett föravtal om förvärv av aktiemajoriteten i placeringskoncernen FIM. Banken köper i första skedet 51 procent av aktierna i koncernen och sedan resterande 49 procent enligt överenskommelse i början av 2016. Genom förvärvet kan S-Banken utvidga sitt serviceutbud till fondsparande och kapitalförvaltning.

– S-Bankens kunder har under så länge banken funnits frågat efter möjligheter till fondsparande. Med andra ord svarar vi med affären på kundernas förväntningar. Vi vill bidra till kundernas möjligheter att spara och gardera sig för framtiden, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Banken har förberett inträdet i fondbranschen under lång tid. Olika alternativ har utretts i över ett år. För inträdet på det nya affärsområdet stannade man slutligen för förvärv av en redan etablerad fondaktör. Det alternativ som lämpade sig bäst för S-Banken visade sig vara FIM.

– FIM och S-Banken har likartade värderingar. Bägge är finländska företag som arbetar på ett ansvarsfullt sätt och aktivt skapar mervärde för kunderna. FIM har bland annat en omfattande fondpalett som möjliggör ett brett urval sparprodukter för S-Bankens kunder, säger Ylihurula.

S-Banken vill bli ett av de största fondbolagen i Finland före utgången av detta årtionde. – I framtiden kan kunderna överföra sina Bonus från köp inom S-gruppen direkt i en fond. Vi kommer även att erbjuda betydande förmåner till både ägarkunderna i S-gruppens handelslag och FIM:s nuvarande kunder, berättar Ylihurula om de framtidsplaner som förvärvet möjliggör.

Som ett smakprov på kommande kundförmåner nämner Ylihurula att FIM inte tar ut tecknings-, inlösnings- och förvaltningsprovision på placeringar i FIM Kapitalförvaltningsfonder som ägarkunderna i S-gruppens handelslag och FIM:s kunder gör från och med den 3 juni 2013.

– Det är fråga om en bestående förmån för S-gruppens ägarkunder, lovar Ylihurula och tillägger att förmånen gäller både nya och gamla kunder.

Förvärvet ska ännu godkännas av Konkurrens- och konsumentverket och Finansinspektionen.

Mer information:

Verkställande direktör Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi.

Verkställande direktör Peter Ramsay, FIM Abp, tfn 09 6134 6557, peter.ramsay@fim.com

Verkställande direktör Mikko Mursula, FIM Kapitalförvaltning Ab, tfn 09 6134 6361, mikko.mursula@fim.com

Intervjuförfrågningar:

S-Banken: Kommunikationschef Raija Tirronen, S-Banken Ab, tfn 010 76 81395, raija.tirronen@s-pankki.fi

FIM: Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Anssi Partanen, FIM, tfn 09 6134 6429, anssi.partanen@fim.com

S-Banken i siffror 31.12.2012

2,6 miljoner kunder
1,1 miljoner beviljade S-Förmånskort Visa
2 473 miljoner euro i insättningar
241 miljoner euro i beviljade krediter till privatkunder
1,2 miljoner användare av elektroniska tjänster
19,4 % kapitaltäckningsgrad
286 anställda

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med nästan 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.

FIM i siffror 31.12.2012

50 000 kunder
189 miljoner euro i insättningar
2 200 miljoner euro i förvaltade tillgångar
20,1 % kapitaltäckningsgrad
200 anställda

FIM är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder individuella och mångsidiga placerings-, spar- och kapitalförvaltningstjänster. Till koncernen hör utom moderbolaget FIM Abp även dotterbolagen FIM Bank Ab och FIM Kapitalförvaltning Ab. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, och Åbo. FIM har även ett kontor i Stockholm.