Gå direkt till innehållet

Ny produkt från S-Banken: fondsparande med Bonus

2013-11-28

I fortsättningen kan ägarkunderna i S-gruppens handelslag spara den Bonus som betalats av S-gruppen i en fond. Bonusen kan styras till en av följande tre S-Sparfonder som lanseras nu: Försiktig, Måttlig och Modig.

– Ägarkunderna har önskat fonder som en del av S-Bankens produktsortiment ända sedan S-Banken kom till. Vi vill bidra till kundernas möjligheter att spara och gardera sig för framtiden genom att erbjuda lämpliga produkter och tjänster för det, säger Pekka Ylihurula, verkställande direktör för S-Banken.

I praktiken sker fondsparandet så att kunden styr sin Bonus och övriga förmåner som betalats av S-gruppen till S-Fondkontot varifrån de automatiskt överförs till den fond kunden valt. Dessutom kan kunden göra ytterligare placeringar på sitt S-Fondkonto genom girering eller styra ett månatligt sparbelopp från exempelvis lönekontot till S-Fondkontot.

Medlen är inte bundna i fonden på bestämd tid, utan kunden kan när som helst lösa in de sparade medlen utan inlösenavgift. Kunden kan enkelt via webbanken följa upp hur dennes egna fonder utvecklas.

– Detta är ett enkelt och lätt sätt att påbörja fondsparande eftersom minimibeloppet per månad är endast tio euro och vi inte tar ut vare sig tecknings- eller inlösenavgifter, säger Ylihurula.

S-Sparfonderna förvaltas av S-Bankens dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab.

Mer information om S-Sparfonderna och överföringen av Bonusen till en fond finns här »

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,6 miljoner kunder. S-Banken erbjuder kunderna tjänster för att sköta dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken betjänar sina kunder vid över 700 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till användare av S-Förmånskortet. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.