Gå direkt till innehållet

Mikko Mursula ny vd för FIM Abp

2013-09-03

S-Bankens dotterbolag FIM Abp:s pressmeddelande

FIM blev i början av augusti en del av S-Banken då S-Banken enligt ett preliminärt avtal köpte aktiemajoriteten i FIM. FIMs koncernstruktur kommer att förenklas under innevarande år då FIMs retailbankverksamhet integreras med S-Bankens bankverksamhet. FIM koncentrerar sig i fortsättningen på sin kärnkompetens, det vill sägakapitalförvaltning och fonder, förvarstjänster, alternativa placeringar och aktieförmedling.

Som en del av att göra verksamheten mer effektiv har FIM Abp:s styrelse utsett Mikko Mursula till verkställande direktör för FIM Abp från och med den 1 september 2013. Mursula fortsätter också som verkställande direktör för FIM Kapitalförvaltning Ab. FIM Abp:s tidigare verkställande direktör Peter Ramsay blir placeringsdirektör på FIM Kapitalförvaltning.

Samarbetet med S-Banken har inletts i snabb takt. För våra kunder innebär samarbetet nya intressanta förmåner ännu i år.

– Båda parterna är mycket entusiastiska över det nya samarbetet som har startat bra. Vi kommer exempelvis att erbjuda ägarkunderna i S-gruppens handelslag möjligheten att överföra bonus från köp inom S-gruppen till FIMs kapitalförvaltningsfonder. Det är ett enkelt och smidigt sätt att börja fondspara. Till planerna hör också att utveckla helt nya kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster. Till utvecklingen bidrar också S-Bankens riksomfattande distributionsnätverk som gör oss lättillgängliga i hela Finland. Ett gemensamt mål för bolagen är att bli en av Finlands största kapitalförvaltare – både mätt i antalet kunder och förvaltat kapital, säger Mikko Mursula, verkställande direktör för FIM Abp.


Som ett smakprov på kommande kundförmåner kan FIMs nya och gamla kunder samt ägarkunderna i S-gruppens handelslag redan nu handla med FIMs kapitalförvaltningsfonder utan köp-, sälj- och förvaltningsavgift.