Gå direkt till innehållet

EPSI Rating: S-Banken har de lojalaste kunderna

2012-10-11

S-Banken fick glänsa i bankernas EPSI Ratings undersökning som publicerades måndagen den 1 oktober. S-Banken har de lojalaste kunderna, bankens produkter anses vara av bästa kvalitet och kunderna upplever att de får valuta för pengarna. S-Banken, som har funnits i fem år, ser i ljuset av resultaten ut att utmana de stora företagen inom bankbranschen i Finland.

Enligt EPSI Ratings undersökning, som genomförs årligen, har S-Banken de överlägset lojalaste kunderna. Indextalet för lojalitet på 88,8 är till och med 10,5 indexenheter högre än genomsnittet inom branschen.

– Vi är mycket glada över resultatet. Vi vill tacka våra kunder för deras lojalitet och förtroende gentemot oss. Det här är också det bästa erkännandet som alla våra anställda inom både S-Banken och S-gruppens handelslag kan få, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Relationen mellan pris och kvalitet i sin ordning

Enligt EPSI-undersökningen är S-Bankens kunder mycket nöjda med kvaliteten på de produkter som banken erbjuder. S-Bankens indextal vid jämförelsen av produktkvaliteten är till och med 5,8 indexenheter högre (86,4) än genomsnittet inom branschen (80,6).

S-Bankens priser skulle inte kunna vara mer rätt ur konsumenternas synvinkel – de grundläggande tjänsterna är helt avgiftsfria för handelslagens ägarkunder. Därför är det inte så konstigt att S-Bankens kunder upplever att de får valuta för pengarna. Med indextalet 88,0 leder S-Banken stort framför de andra bankerna, med ett tal som är 10,7 indexenheter högre än genomsnittet inom branschen (77,3).

S-Banken utmanar top tre i kundnöjdhetsindexet

I EPSI Ratings undersökning är den viktigaste mätaren kundnöjdhetsindexet, där S-Bankens indextal är 4,7 indexenheter högre än genomsnittet inom branschen (76,5). I den totala jämförelsen placerade sig S-Banken på en fin fjärde plats. I sitt pressmeddelande konstaterar EPSI Rating att S-Banken ser ut att utmana top tre i kundnöjdhet.

Kundnöjdhetsindexet, det så kallade EPSI-talet, beräknas utgående från erfarenheterna bland kunderna hos de undersökta bankerna gällande den egna bankens image, kundernas förväntningar, upplevd produktkvalitet, upplevd servicekvalitet och prisvärdhet.

Resultaten av EPSI-undersökningen grundar sig på telefonintervjuer, som genomfördes i augusti-september 2012, med cirka 2 800 bankkunder. EPSI Rating är en internationell analysmetod, som mäter affärsverksamheternas och organisationernas immateriella kapital.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 768 2100,
pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med över 2,5 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1 000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och telefontjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag.S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, ursprungssymbolen som talar om att en vara eller en tjänst har producerats i Finland.