Gå direkt till innehållet

Det blir allt populärare att betala räkningar på nätet

2012-06-07

Allt fler betalar räkningar på nätet, visar en enkätundersökning som Finansbranschens Centralförbund publicerade på våren 2012. Också S-Banken har uppmärksammat denna trend i att antalet användare av elektroniska tjänster fortsätter att öka: i augusti 2011 hade en miljon bankkoder beviljats och för närvarande uppgår de beviljade bankkoderna till 1 100 000.

Enligt rapporten Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat (Sparande, kreditanvändning och betalningssätt), som Finansbranschens Centralförbund har sammanställt, betalar så många som upp till 81 procent av finländarna sina räkningar i webbanken.

Populärast är det bland 18–44-åringar att betala på nätet – nästan alla av dem uppger att de i första hand betalar sina räkningar via nätet.

Även äldre personer, 65–74-åringar, betalar allt oftare räkningar i webbanken. För närvarande uppger nästan hälften av dem att de betalar räkningar elektroniskt.

Antalet aktiva användare av S-Bankens webbank ökar stadigt och S-Bankens bankkoder används allt oftare för identifiering.

E-faktura intresserar konsumenterna

Enligt undersökningen blir konsumenterna allt mer intresserade av e-faktura. I slutet av 2011 var antalet godkännanden av e-faktura som gjordes av konsumenter 47 procent fler än året innan. Aktivast används e-fakturor av 35–39-åringar, 40 procent av dem använder redan e-fakturatjänster.

S-Banken lanserade en egen e-fakturatjänst i webbanken i början av 2012. Tjänsten innehåller för närvarande nästan 300 fakturerare, och S-Banken fortsätter att arbeta flitigt för att kunna lägga till fler fakturerare.

Du kan beställa e-faktura direkt till webbanken och betala med bara ett par klickningar. Du kan också automatisera betalningen helt.

Läs hela rapporten av Finansbranschens Centralförbund på finska på förbundets webbplats »

För undersökningen intervjuades i januari-februari 2 393 15–74-åriga finländare. Intervjuerna gjordes av IROReserach på uppdrag av Finansbranschens Centralförbund.