Gå direkt till innehållet

S-Banken har beviljat en halv miljon Visakort

2010-05-25

Antalet S-Förmånskort försedda med Visa som den i S-gruppen ingående S-Banken har överstigit halvmiljonsgränsen.

Ägarkunderna i S-gruppens handelslag har ända sedan S-Banken inledde sin verksamhet i oktober 2007 kunnat förse S-Förmånskortet med Visaegenskapen. Efter det att banken slog upp dörrarna har den beviljat i snitt ca 16 000 S-Förmånskort Visa varje månad.

S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula medger att intresset för S-Bankens kort har överstigit förväntningarna.

Vi introducerade ett nytt koncept på den finländska bankmarknaden och väntade oss att de första åren skulle vara utmanande. Ägarkundernas intresse för S-Förmånskortet Visa visar, att det har funnits en beställning för en butiksbank.

Enligt Ylihurula har den ekonomiska recessionen i någon mån främjat S-Bankens tillväxt.

– Recessionen har fått konsumenterna att fästa allt större uppmärksamhet vid kostnaderna för korten och de övriga banktjänsterna. S-Banken har klarat sig bra i priskonkurrensen, säger han.

Alla av S-Banken beviljade S-Förmånskort är chipkort från SEPA-åldern: de fungerar på samma sätt över hela det gemensamma betalningsområdet i euro.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med ca 2,2 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet samt via sin webbank och per telefon via S-Kundtjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet. Mer information på www.s-banken.fi.