Gå direkt till innehållet

S-Bankens depositionsstock ökade år 2008 med över 70 procent

2009-02-13

Vid slutet av året uppgick depositionsstocken till ca två miljarder euro. Depositionsbeloppet i S-gruppens egen bank växte med i genomsnitt 68 miljoner euro varje månadf.

För S-Banken, Finlands enda butiksbank, var år 2008 det första hela verksamhetsåret.

Bankens depositionsstock ökade med över 70 procent utmed året. Depositionsstocken ökade månatligen med i genomsnitt närmare 68 miljoner euro, under året med totalt 810 miljoner euro. Vid slutet av året uppgick depositionsstocken till ca två miljarder euro.

"En så stor övergång till en ny bank under dess första hela verksamhetsår är en viktig händelse i den finländska bankhistorien", säger Pekka Ylihurula, verkställande direktör S-Banken.

Enligt Ylihurula är inhemskheten, de avgiftsfria bastjänsterna och de inbringande förmånerna S-Bankens största styrkor.

S-bankens kundkrets ökade med 159 000 kunder från föregående år, och var vid årets slut 2 034 000 personer. Vid slutet av året hade S-Bankens webbank 630 000 användare. Antalet av S-Banken beviljade Visa Credit- och Visa Debitkort – som uppfyller de nya internationella betalningsstandarderna – nästan fyrdubblades under året.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken Ab är ett helägt dotterbolag till SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland). S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca ettusen av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet, via sin webbank samt per telefon via S-Banken Kundtjänst. S-Banken använder Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet.