Gå direkt till innehållet

S-Banken har fördubblat sin marknadsandel av privatpersoners depositioner

2009-10-15

S-Banken, som ingår i S-gruppen, har under sina två första verksamhetsår ökat sin marknadsandel av privatpersoners depositioner hos i Finland verksamma banker från 1,3 % till 2,6 procent. 

Privatpersonernas depositioner i S-Banken uppgår till något över 2 miljarder euro. Ändas sedan butiksbanken slog upp sina dörrar har depositionerna ökat med i snitt 49 miljoner euro i månaden.

S-Bankens ingående depositionsstock på 829 miljoner euro bildades då placeringarna i handelslagens sparkassor och intressekontor överfördes till konton i S-Banken.

"De snabbt ökande depositionerna och det allt flitigare utnyttjandet av tjänster visar, att butiksbanken har tillfredsställt ett verkligt behov. S-Banken har ett steg åt gången tagit sin plats på den finländska bankmarknaden", säger bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Under sina två verksamhetsår har S-Banken beviljat 275 000 S-Förmånskort Visa, som följer de nya internationella kortstandarderna. Banken har i medeltal beviljat ca 11 000 Visakort i månaden.

S-Bankens webbank har för närvarande 750 000 användare.

"Inhemskheten, de avgiftsfria bastjänsterna och de inbringande förmånerna S-Bankens största styrkor i konkurrensen om kunderna. S-Banken har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt", säger Ylihurula.

Den 15 oktober har det gått två år sedan S-Banken öppnades.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@sok.fi.

S-Banken, som ingår i S-gruppen, är en finländsk butiksbank med ca 2,1 miljoner kunder. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster som anknyter till sparande, betalningar och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder vid ca 1000 av S-gruppens verksamhetsställen över hela landet, via sin webbank samt per telefon via S-Banken Kundtjänst. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppens handelslag. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, en symbol för inhemskhet. Mer information på www.s-banken.fi.