Gå direkt till innehållet

Hälsning från VD

2009-10-22

Hjärtligt välkommen som kund till nya genuint inhemska S-Banken!

Vi, kunderna i S-Banken, är en stor skara, hela 1,83 miljoner! Som bankens verkställande direktör ska jag nu med ödmjukt sinne se till att S-Banken nu och i framtiden erbjuder handelslagens ägarkunder unika förmåner.

Jag har funderat på hur man tydligast kan kommunicera S-Bankens förmåner. Jag beslutade berätta om hur vi har gjort i min familj som exempel.

Hittills har min familjs Bonus gått till S-Kontot, precis som nästan alla andra ägarkunders. Vi har också girerat pengar till S-Kontot från en annan bank och betalat med S-Förmånskortet i S-gruppens butiker. S-Kontot har varit i mitt namn, och min fru har haft ett parallellkort.

15.10 blev S-Kontot i sparkassan ett S-Konto i S-Banken. Kontot är fortfarande i mitt namn, och min fru fick dispositionsrätt på basis av sitt parallellkort. Alla familjens Bonus samlas fortfarande på det här kontot. De sparas där och växer med ränta. De gamla korten fungerar som förr.

Dessutom öppnade vi båda var sitt S-Konto som lönekonto och dessutom bankkoder för webbanken. Vi beställde också var sitt S-Förmånskort Visa Credit/Debit. Kortets namn verkar svårt, men det fungerar precis på samma sätt som det välbekanta kombinationskortet bankkort/Visa. Debit betyder bankkort, Credit kreditkort. Till skillnad från det traditionella bankkortet fungerar det här kortet överallt i hela världen. Ägarkunderna får alla de ovan nämnda tjänsterna gratis, och med dem sköter vi galant vår ekonomi. Vi är så pass ekonomiska av oss att vi inte vill betala serviceavgifter till banken eller styra våra löner till ett brukskonto som det inte betalas praktiskt taget någon som helst ränta på. Räntan på S-Kontot är 2,5 procent på dagssaldot, så det vankas ränteintäkter också om kontots saldo är nära noll inför lönedagen. Vi avslutade brukskontona och sade upp korten i vår föregående bank och överförde direktdebiteringarna till S-Banken. Nu blir pengarna som tidigare gick till betjäningsavgifter kvar på kontot. Ränteintäkten från brukskontot, friheten från betjäningsvgifter och det avgiftsfria Visakortet innebär en total inbesparing på över 200 euro om året i vår familj.

Ränta på ränta – konton för betalningar och besparingar

Jag hade en del fondplaceringar i min gamla bank. I dagens marknadsläge tyckte jag det var bäst att sälja dem och placera pengarna tryggt på S-Avkastningskonto. För saldon på över 20 000 euro är räntan på S-Avkastningskontot 4 procent på dagssaldot, och bra också på mindre summor. Uttagsrätten från kontot är obegränsad. Jag hade fått ännu högre ränta på ett S-Tidsbundet konto, men i vår familj är det viktigt att sparkapitalet alltid kan tas ut utan avgifter och begränsningar. Om det till exempel blir aktuellt med stora inköp eller vi behöver pengar för andra ändamål. Räntan på S-Avkastningskontot betalas ut en gång i månaden. Räntan börjar alltså också växa med ränta, och det är roligt att följa med avkastningen varje månad!

Bolånet och pensionsförsäkringarna är kvar i vår gamla bank. Vi är en bra kund hos den banken också med de tjänsterna.

Som socker på bottnen kommer ännu betalningssättsförmånen som börjar 1.1.2008. Handelslagen och SOK betalar en betalningssättsförmån på 0,5 procent på alla inköp som betalas med det traditionella S-Förmånskortet eller med S-Förmånskortet Visa. Det är en slags tilläggsförmån för att man använder S-Bankens tjänster. Vår familj tjänar ungefär 50 euro om året på den här förmånen.

Jag hoppas det här brevet ger dig idéer och tips om hut din familj kan ordna sin ekonomi och utnyttja förmånerna som står till buds.

Trevlig fortsättning på hösten!