Siirry suoraan sisältöön

Johto ja hallinnointi

Osio otsikolla Hallitus

S-Pankin hallitus

S-Pankin hallitus vastaa pankin strategisesta kehittämisestä sekä liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta. Hallitus myös päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista ja yleisistä arvoista.

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten määrän ja nimeää hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksessa on kolme omistajista riippumatonta jäsentä.

 

Hallituksen jäsenet

Osio otsikolla Toimitusjohtaja

S-Pankki Oyj:n toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa S-Pankin operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. S-Pankki Oyj:n toimitusjohtajana toimii Riikka Laine-Tolonen

Osio otsikolla Johtoryhmä

S-Pankki-konsernin johtoryhmä

Hallituksen nimeämä konsernijohtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tehtävässään ja varmistaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa, että hallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat. 

 

Johtoryhmän jäsenet

Osio otsikolla Viranomaisvalvonta

Viranomaisvalvonta

 

Finanssivalvonta (Fiva)

S-Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva), joka arvioi lakiin perustuen valvomiensa yritysten taloudellista tilaa, riskinkantokykyä sekä riskien hallintajärjestelmiä.

Toiminnassaan Finanssivalvonta korostaa omistajien ja johdon vastuuta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Finanssivalvonta pyrkii varmistamaan, että valvottavilla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset harjoittaa toimintaa ja että ne eivät ota niin suurta riskiä, että niiden vakavaraisuus vaarantuu.

Lisätietoa Finanssivalvonnasta

 

Rahoitusvakausvirasto (RVV)

Rahoitusvakausvirasto (RVV) vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten sekä arvopaperikeskuksen kriisinratkaisuasioista. Virasto vastaa myös talletussuojajärjestelmästä. Se hoitaa talletussuojajärjestelmälle kuuluvia tehtäviä ja hallinnoi Suomen kansallista talletussuojarahastoa.

Lisätietoja Rahoitusvakausvirastosta