Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin arvot sekä eettiset periaatteet

Toimintamme perustana on aina asiakkaidemme luottamus meitä kohtaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Pankin toiminta perustuu samoihin arvoihin, jotka ohjaavat myös koko S-ryhmän toimintaa.

 

Olemme asiakasta varten

  • tunnemme asiakkaamme
  • helpotamme asiakkaan elämää
  • annamme etuja asiakkaalle
  • palvelemme asiakasta

 

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä

  • olemme reiluja ja oikeudenmukaisia
  • autamme toisiamme onnistumaan
  • työyhteisömme voi hyvin
  • teemme vastuullisia päätöksiä

 

Uudistamme jatkuvasti toimintaamme

  • haluamme oppia ja kehittyä
  • hyödynnämme palautetta
  • toimimme aktiivisesti ja pyrimme ennakoimaan

 

Toimimme tuloksellisesti

  • luomme mahdollisuuden tehdä tuloksellista työtä
  • teemme tulosta vastuullisesti
  • onnistumisestamme hyödymme me kaikki

 

S-Pankin eettiset periaatteet

S-Pankissa on sitouduttu noudattamaan jokapäiväisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa pankin arvojen mukaisia eettisiä periaatteita. S-Pankissa noudatetaan myös hyvää pankkitapaa koskevia periaatteita liittyen esimerkiksi pankkisalaisuuteen, luotonmyöntämiseen sekä säästämiseen ja sijoittamiseen.

 

Kuuntelemme asiakasta
Osana osuustoiminnallista yritysryhmää toimintamme keskiössä on S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien etu. Kehitämme toimintaamme asiakasta kuunnellen. Kannamme vastuumme asiakkaillemme myymistämme tuotteista ja palveluista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan niistä mahdollisesti syntyvän ongelman. 

Toimimme avoimesti ja rehellisesti
Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Käymme avointa vuoropuhelua niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti. 

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme
Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta. 

Kilpailemme reilusti 
Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja reilusti. Noudatamme hyviä kauppatapoja. Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa. 

Olemme lahjomattomia
Emme ota vastaan emmekä anna lahjuksia. Arvoltaan kohtuulliset lahjat ja kiinteästi liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on sallittua. Toimimme aina yrityksen edun mukaisesti, emmekä anna henkilökohtaisen tai lähipiirin edun vaikuttaa päätöksiimme. 

Noudatamme hyvää hallintotapaa 
Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintatapamme ja hallintomme ovat läpinäkyviä. Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia
Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. 

Toimimme vastuullisesti 
Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti sidosryhmiämme kuunnellen. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa ja, jotka ovat valmiita kehittämään toimintaansa. 

Huolehdimme ympäristöstä 
Tunnistamme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.