Regler för utlottningen, aktivering av tjänsten Spararen

 1. Utlottningen ordnas av
  S-Banken Ab, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
 2. Tidsperiod för utlottningen
  I utlottningen deltar alla personer som aktiverar Spararen senast 20.9.2020. Tiden att delta går ut 20.9.2020 kl. 23.59.
 3. Deltagande i utlottningen
  I utlottningen deltar alla personer som aktiverar tjänsten Spararen senast 20.9.2020. Personer under 18 år och de personer som har deltagit i arrangemangen av denna utlottning eller deras familjemedlemmar har dock inte rätt att delta.
 4. Dragning av vinnare
  Vinnarna dras senast 30.9.2020.
 5. Pris
  Priserna i utlottningen är tjugo (20) set med två (2) st. Finnkino-biobiljetter (à 18 €). Varje vinnare får ett set med biljetter.
 6. Arrangörens ansvar
  S-Banken Ab begränsar sitt totala ersättningsansvar till värdet av priserna i utlottningen.
 7. Ändring av regler samt skatter i anslutning till utlottningen Arrangören har rätt att ändra dessa regler under utlottningens giltighetstid. Deltagarna i utlottningen förbinder sig att följa de beslut eller regeländringar som arrangören fattat/gjort med stöd av reglerna.
 8. Behandling av personuppgifter Principerna för behandlingen av uppgifter finns i S-Banken Ab:s registerbeskrivning på www.s-banken.fi