Gå direkt till innehållet

Regler för utlottningen, aktivering av tjänsten Spararen

 1. Utlottningen ordnas av
  S-Banken Ab, PB 77, 00088 S-GRUPPEN
 2. Tidsperiod för utlottningen
  I utlottningen deltar alla personer som aktiverar Spararen senast 15.11.2020. Tiden att delta går ut 15.11.2020 kl. 23.59. 
 3. Deltagande i utlottningen
  I utlottningen deltar alla personer som aktiverar tjänsten Spararen senast 15.11.2020. Priset (200 euro) styrs till vinnarens Spararen-fonder och inlösen förutsätter att kunden har aktiverat antingen mikrosparande (Överför Bonus till fond-tjänsten eller debit-kortbetalning) eller månadssparande. Personer under 18 år och de personer som har deltagit i arrangemangen av denna utlottning eller deras familjemedlemmar har dock inte rätt att delta. Deltagaren godkänner reglerna genom att lägga en fondorder i tjänsten Spararen. 
 4. Dragning och offentliggörande av vinnare
  Dragningen sker senast 18.11.2020 i S-Banken Ab:s lokaler i Helsingfors. Vinnarna kontaktas personligen. Vinnaren ska personligen bekräfta att han eller hon tar emot sitt pris. Om arrangören inte lyckas nå vinnaren inom 14 dagar efter utlottningen eller vinnaren inte bekräftar att han eller hon tar emot priset inom den tid som anges ovan, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt.
 5. Pris
  Priset i utlottningen är fyra extra insättningar à tvåhundra (200) euro i de Spararen-fonder som anges i sparplanen för vinnarnas Spararen-tjänst. 
 6. Arrangörens ansvar

  Arrangören har rätt att ändra dessa regler under utlottningens giltighetstid. Deltagarna i utlottningen förbinder sig att följa de beslut eller regeländringar som arrangören fattat/gjort med stöd av reglerna.

  Om vinnaren är en anställd på S-Banken Ab, betraktas vinsten som skattepliktig inkomst för personen och vinsten kan därmed påverka personens beskattning. Vinsten kan även påverka de förmåner som betalas till vinnaren utifrån de skattepliktiga inkomsterna. Arrangören svarar för anmälningen av skatter och avgifter av skattenatur i anslutning till priset och för betalningen av dessa så att nettobeloppet av priset som vinnaren får är 1 000 euro. Arrangören står också för en eventuell lotteriskatt på priset. Vinnaren svarar för andra skatter som hänför sig till priset, t.ex. en eventuell senare skatt på överlåtelsevinst.

 7. Behandling av personuppgifter Principerna för behandlingen av uppgifter finns i S-Banken Ab:s registerbeskrivning på www.s-banken.fi