Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

Samarbetspartnernas fonder

S-Bankens högklassiga nätverk av samarbetspartner kompletterar vårt produktutbud så att vi kan tillhandahålla våra kunder ett omfattande utbud av lämpliga produkter som tillgodoser våra kunders varierande behov vid investeringar. Vid behov kan du lämna order till våra samarbetspartners fonder genom att skicka ett webbmeddelande på din webbank.

I samarbetspartnernas fonder är minimiteckningen 200 euro och avgiften för teckning respektive inlösen utgör en procent för S-Bankens kunder.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av Fidelity International och J.P. Morgan Asset Management. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Avsnitt med titel Teckning

Så här köper du samarbetspartnernas fonder

 1. Läs fondens faktablad på samarbetspartnerns webbplats, en länk finns över på sidan.
 2. Kontrollera på din webbank att du har ett investeringstjänstavtal med S-Banken. Logga in på webbanken > Inställningar > Egna uppgifter > Investerarinformation.
 3. Skicka oss ett webbmeddelande på din webbank eller i S-mobil, välj Spara och investera.
 4. Ange Köp av en samarbetspartners fond som ämne för meddelandet och lämna sedan följande uppgifter i meddelandet:

  Fondens namn och ISIN-kod
  Teckningsbelopp (EUR)
  Kontonummer för teckningen (du kan endast använda ditt konto i S-Banken)
  Portföljnummer
 5. Som svarmeddelande får du en bekräftelse av att ordern har tagits emot, fondens faktablad och preliminära uppgifter om kostnaderna för fonden.

Observera att vi behandlar webbmeddelanden och genomför order i den ordning de tagits emot.

Avsnitt med titel Inlösen

Så här säljer du samarbetspartnernas fonder

 1. Skicka oss ett webbmeddelande på din webbank eller i S-mobil, välj Spara och investera.
 2. Ange Försäljning av en samarbetspartners fond som ämne för meddelandet och lämna sedan följande uppgifter i meddelandet:

  Fondens namn och ISIN-kod
  Köpesumma (EUR)
  Kontonummer som köpesumman betalas in på (endast S-Bankens konto)
  Portföljnummer
 3. Som svarmeddelande får du en bekräftelse av att ordern har tagits emot.

Till samarbetspartnernas fonder kan du inte lämna order om byte. Observera att vi behandlar webbmeddelanden och genomför order i den ordning de tagits emot.