Gå direkt till innehållet

Nyhet: månadssparande nu också i S-mobil

Nyhet: månadssparande nu också i S-mobil

Nyhet: månadssparande nu också i S-mobil

Nyhet: månadssparande nu också i S-mobil

Börja månadsspara i en fond

Månadssparande är ett enkelt sätt att automatisera sparandet i en fond. Genom att månadsspara kan du se till att du sparar ett belopp som passar just dig och att du kan spara i egen takt. Välj bara ett belopp som du vill investera återkommande – du kan börja med endast 10 euro per månad. Som månadssparare kan du också investera i de flesta fonder utan avgift för teckning*.

 

*Exklusive fonderna S-Banken Passiv Europa ESG Aktie och S-Banken Passiv USA ESG Aktie.

Månadssparande i ett nötskal

 1. Bestäm dig för att börja spara och automatisera sparandet
  Bästa tiden att börja spara är precis i dag. När du börjar spara regelbundet, behöver du inte fundera på om det just nu är rätt tid att investera. Genom att spara varje månad kan du säkerställa att dina besparingar är diversifierade över tid.
 2. Välj den fond som passar dig bäst.
  Välj en lämplig fond i vårt fondutbud utifrån din risktagningsförmåga och dina avkastningsförväntningar.
 3. Ingå avtal i S-mobil eller på webbanken.
  Välj önskat sparbelopp och hur ofta du vill spara, till exempel en gång per månad eller var tredje månad.
 4. Klart!
  I framtiden debiteras önskat belopp automatiskt från ditt konto. Du kan också när som helst göra extra insättningar i fonden.
 5. Dra nytta av fenomenet ränta på ränta
  Förutom avkastning på det belopp du sparat får du också avkastning på den upplupna avkastningen. Låt sparbeloppet arbeta för dig och dra över tid nytta av fenomenet ränta på ränta.

Hur väljer jag den fond som passar mig bäst?

 

När du väljer fond lönar det sig att överväga följande:

 1. Hur länge vill du spara?
 2. Vilken avkastning förväntar du dig på dina investeringar?
 3. Hur stora variationer i besparingarnas värde är du villig att acceptera, med andra ord vilken är din risktagningsförmåga?

Om du planerar att spara endast i ett par år passar ränte- och blandfonder dig bäst. Om du däremot vill spara i över fem år och är villig att ta en viss risk när det gäller volatiliteten på aktiemarknaden, är det vanligen mer lönsamt att investera i en aktiefond. Den förväntade avkastningen på aktiefonder är högre och den långa sparhorisonten balanserar riskerna.

Ta del av hela vårt fondutbud

Vanliga frågor

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab

*Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.