Gå direkt till innehållet

Fondernas namn och stadgar ändras den 7 oktober 2021

Den 2 september 2021 meddelade S-Banken att varumärket kommer att förnyas.
En del av förnyelsen är att S-Banken övergår till att verka under det gemensamma varumärket S-Banken, även inom kapitalförvaltningen. Namnen på alla placeringsfonder och en del av specialplaceringsfonderna ändras. I fondernas stadgar ändras dessutom namnet på det fondbolag som förvaltar fonderna. Den 1 oktober 2021 ändras namnet från FIM Kapitalförvaltning Ab till S-Banken Fondbolag Ab.

Fondernas nya namn finns i tabellen nedan. Genom att klicka på fondens nya namn får du fram de nya fondstadgarna som träder i kraft den 7 oktober 2021.

Fondernas namn ändras som följer:

Fondens nuvarande namn

Fondens nya namn och länk till de nya stadgarna

FIM Bostad Specialplaceringsfond (inkl. S-Bostadsfond -andelsserie)

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond

FIM Brands Placeringsfond

S-Banken Brands Aktie Placeringsfond

FIM Euro Placeringsfond

S-Banken Euro Statsobligation Ränta Placeringsfond

FIM Europa Placeringsfond

S-Banken Europa Aktie Placeringsfond

FIM European HY ESG Placeringsfond

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta Placeringsfond

FIM Fenno Placeringsfond

S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond

FIM Fossilfri Europa ESG Placeringsfond (inkl. S-Fond Fossilfri Europa -andelsserie)

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie Placeringsfond

FIM Frontier Placeringsfond

S-Banken Frontiermarknader Aktie Placeringsfond

FIM IG Green ESG Placeringsfond

S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond

FIM Emerging Yield Placeringsfond

S-Banken Emerging Markets Ränta Placeringsfond

FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond

FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfond

S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond

FIM Kort Ränta Placeringsfond

S-Banken Kort Ränta Placeringsfond

FIM Skog Specialplaceringsfond (inkl. S-Skogsfond -andelsserie)

S-Banken Skog Specialplaceringsfond

FIM Passiv Europa ESG Placeringsfond

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie Placeringsfond

FIM Passiv USA ESG Placeringsfond

S-Banken Passiv USA ESG Aktie Placeringsfond

FIM Top Yield Specialplaceringsfond

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond

FIM USA Placeringsfond

S-Banken USA Aktie Placeringsfond

FIM Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond

S-Banken Spararen Rimlig Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 Placeringsfond

S-Banken Spararen Djärv Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 Placeringsfond

S-Sparfond Måttlig Placeringsfond (inkl. FIM Kapitalförvaltning 70 -andelsserie)

S-Banken Kapitalförvaltning 70 Placeringsfond

S-Sparfond Modig Placeringsfond (inkl. FIM Kapitalförvaltning 100 -andelsserie)

S-Banken Kapitalförvaltning 100 Placeringsfond

S-Sparfond Försiktig Placeringsfond (inkl. FIM Kapitalförvaltning 30 -andelsserie)

S-Banken Kapitalförvaltning 30 Placeringsfond

S-Pankki Tomt Specialplaceringsfond

S-Pankki Tomt Specialplaceringsfond

S-Pankki Fastighet Specialplaceringsfond

S-Pankki Fastighet Specialplaceringsfond

S-Pankki Global Private Assets Specialplaceringsfond

S-Pankki Global Private Asset Specialplaceringsfond