Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i olika räntesegment

S-Banken Räntekapitalförvaltning A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Målet med investeringsverksamheten i S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond är att möjliggöra ett bra förhållande mellan avkastning och risk genom en väldiversifierad ränteallokering med låg risk och genom en aktiv räntesyn. I investeringsverksamheten ligger därför fondens vikt i investeringsobjekt med låg risk på räntemarknaden. Fonden kan också investera i räntesegment med högre risk, om förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt. S-Banken Räntekapitalförvaltning är en bra allmän fond för ränteförvaltning.

Risker
Andelens värde 21.2.2024
13,3113 €
Avkastning 12 mån.*
2,94 %
Avkastning sedan start*
1,70 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond fusionerades med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond den 29 april 2022. Läs mer

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.1.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I januari avkastade S-Banken Räntekapitalförvaltning -0,13 procent, medan jämförelseindexet avkastade -0,07 procent. Under de tre första veckorna i januari återhämtade sig statsobligationsräntorna efter den kraftiga nedgången i slutet av 2023. Under månadens sista vecka sjönk räntorna något på nytt, men landade på högre nivåer än i början av månaden. Ränterörelsen uppåt i januari berodde på att marknadens inprisning av centralbankernas räntesänkningar hade gått för långt. Särskilt eftersom det samtidigt fanns en mild positivitet i fråga om de ekonomiska nyckeltalen, i synnerhet i USA. Kreditriskpremierna för olika räntetillgångar var nästan oförändrade i januari. Trots att kreditriskpremierna ligger på strama nivåer, är en soft landing-miljö fördelaktig för kreditriskfyllda investeringar. Fondens allokering var tämligen neutral i början av det nya året. I slutet av januari övergick vi till lätt övervikt på tillväxtmarknadernas obligationer, vilket vi finansierade genom att sälja investeringar på penningmarknaden. Det som talar för övervikt på tillväxtmarknaderna är bland annat en proportionell tillväxt och inflationsstruktur som är gynnsammare än i västländerna, en räntesänkningscykel som är före västländerna och en attraktiv löpande avkastning. Vi söker också avkastningspotential genom en liten high yield-investering (cirka 2,5 % av fondens värde) som inte finns i jämförelseindexet. Den förväntade framtida avkastningen på ränteinvesteringar har ökat avsevärt under de två senaste åren. En angenämt hög löpande avkastning i kombination med att den globala räntesänkningscykeln inleds och ett scenario av soft landing-typ erbjuder mycket avkastningspotential för den väldiversifierade ränteportföljen.

Marko Ojala

Fonden sköts av

Marko Ojala
ledande portföljförvaltare
marko.ojala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 6 största investeringar 30.01.2024

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 28,41 % -0,03 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 28,13 % 0,11 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 21,43 % -4,31 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 15,37 % 3,94 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 2,47 % 0,02 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,97 % 0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.