Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i olika räntesegment

S-Banken Räntekapitalförvaltning A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Räntekapitalförvaltning är en räntefond vars tillgångar placeras mellan olika räntesegment enligt den rådande marknadssituationen. Fonden placerar i första hand sina tillgångar i räntefonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag. S-Banken Räntekapitalförvaltning är en bra allmän fond för ränteförvaltning. Fonden strävar efter den lämpligaste ränteallokeringen för rådande marknadssituation genom att betona de mest framgångsrika räntesegmenten i olika skeden av konjunkturcykeln.

Risker
Avkastning 12 mån.* -4,27 %
Avkastning sedan start* 1,74 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond fusionerades med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond den 29 april 2022. Läs mer

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

S-Banken Räntekapitalförvaltning sjönk med -0,86 % i oktober. Fonden har inget jämförelseindex. Månadsavkastningen belastades av ränteskyddets avveckling samt räntemarknaden i tillväxtländer. Nervositeten på räntemarknaden fortsatte i oktober. Rörelserna blev små på nettonivå, men under månadens gång kändes det som en berg- och dalbana när realekonomiernas utförsbacke fortsatte. Inflationen visade inte några tecken på att dämpas, och Europeiska centralbanken fortsatte höja sin styrränta. Året har varit ovanligt utmanande med ett rejält tapp i avkastningen på både aktie- och räntemarknaden. Än så länge har vi inte fått någon safe haven-effekt inom statsobligationer. Utsikterna för avkastningen på statsobligationer bör bli klart bättre när inflationen och tillväxten vänder nedåt. Ungefär 26 % av fondens tillgångar är investerade i statsobligationer och ungefär 4 % utgörs av investeringar på räntemarknaden i tillväxtländer. Ungefär 18 % finns i investment grade-obligationer och ungefär 2,5 % i high yield-obligationer. Resten av fondens tillgångar finns på penningmarknaden eller i kontanta medel. Vi fortsätter på en låg risknivå. Till följd av fondens låga risknivå är större delen av investeringarna allokerade till penningmarknaden, statsobligationer och högkvalitativa företagsobligationer. Fondens tillgångar är väldiversifierade. Förväntningarna på den framtida ränteavkastningen har ökat rejält.

Jouni Salmenkivi

Fonden sköts av

Jouni Salmenkivi
chef för räntefonder
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 6 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Lyhyt Korko A 36,36 % 0,16 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 30,89 % 5,6 %
S-Pankki Vihreä Yrityslaina ESG Korko A 22,89 % 5,42 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 3,69 % 0,15 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,53 % 0,03 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 0,96 % 0,02 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.