Gå direkt till innehållet
Aktiebetonad fond-i-fond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100​

Faktablad (PDF, 51 kt)

Så här fungerar Spararen

    • Öka dina besparingar på önskat sätt. Sätt upp ett eget sparmål och berätta hur du vill spara. Följ upp besparingarna och ta ut pengar avgiftsfritt när som helst.
    • Berätta vilken typ av sparare du är och hur du förhåller dig till avkastning och risker vid sparande. Du får en skräddarsydd rekommendation om hur du kan placera dina pengar.
    • Du kan mikrospara som en del av den dagliga ekonomin: överför en euro för varje kortköp eller din Bonus i S-gruppen till en fond. Du kan också spara månatligen eller överföra mer pengar till ditt mål avgiftsfritt när som helst.
    • Spararen-fonderna kan endast tecknas i Spararen som finns i S-mobil.

Läs mer om SpararenVad investerar S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100​ i?

Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100​ lämpar sig för olika sparmål, då spararen är beredd att ta risker. Fonden är också lämplig då sparmålet är till exempel ett större inköp på längre sikt eller med tanke på pensionstiden. Fonden fokuserar främst på aktier som är mer riskabla än ränteplaceringar och därför varierar fondens värde enligt marknadsläget. På längre sikt kan spararen dock förvänta sig god avkastning. Ju närmare spararen är sitt sparmål, desto mindre del av månadssparandet styrs till fonden.

Risker
Avkastning 12 mån.* 32,25 %
Avkastning sedan start* 12,13 %

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fondernas löpande kostnader på 0,5 % utgörs av en förvaltningsavgift på 0,4 % som debiteras fonden samt fondens övriga kostnader. Av fondens förvaltningsavgift återbetalas 60 % till S-Banken Abp. Om du till exempel har placerat 100 euro i S-Banken Kapitalförvaltning Spararen-fonderna betalar du en avgift på 0,5 % av kapitalet, dvs. 50 cent om året. Av denna avgift återbetalas 60 %, dvs. 24 cent, till S-Banken Abp som försäljningsprovision.

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab