Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar i andra fastighetsfonder

S-Banken Fastighetsförvaltning C

Faktablad
Risker
Avkastning sedan start* -
Minsta insättning, engångsinsättning 1 000 000 €

Fondens teckningsdagar

 

Fondens teckningsdag är månatligen den 15:e eller den därpå följande bankdagen före kl 14.00.

Fondens inlösendag är den 15:e mars och september (eller den därpå följande bankdagen) före kl 14.00.

Inlösenuppdraget för C-andelsserien ska lämnas senast föregående dag före inlösendagen före kl 14.00.

Fonden sköts av

Ville Yrjölä
direktör,
Fastighetsfonder
ville.yrjola@s-pankki.fi

  
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**  Säljavgift är:

  • 5,00 % om placeringstiden är mindre än 2 år
  • 4,00 % om placeringstiden är minst 2 år men mindre än 3 år
  • 3,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 4 år men mindre än 5 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Av fondens tillgångar kan högst 15 procent per kalenderår av den avkastning som överstiger Fondens jämförelse-avkastning debiteras som avkastningsbaserad provision. Fondens jämförelseavkastning är 5 procent per kalenderår.

Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab