Gå direkt till innehållet
Aktiefond med fokus på Europa

S-Banken Europa Aktie A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Europa Aktie placerar i stora och medelstora företag noterade i Europa. Förvaltaren tittar i första hand på företagsspecifika faktorer och i andra hand på regionala och branschspecifika faktorer. Det finns intressanta investeringsobjekt även i sådana länder där statsekonomin varit pressad. Anledningen till detta är att många av de stora företagen i Europa även verkar globalt utanför euroområdet och därmed kan dra nytta av den globala ekonomiska tillväxten. Idag står t.ex. tillväxtmarknaderna för en allt större andel av företagens resultatutveckling. Den globala ekonomiska tillväxten har således en betydligt större inverkan på ett flertal företag än den lokala ekonomiska tillväxten. Storbolagen i Europa är generellt sett effektiva och välskötta och har kunnat skapa värde för sina ägare under flera decennier. Europeiska företag erbjuder även en god utdelning.

Risker
Avkastning 12 mån.* 21,31 %
Avkastning sedan start* 2,44 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

Fonden sköts av

Seppo Kurki-Suonio
Chef för kapitalinvesteringar
seppo.kurki-suonio@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år. 

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab