Gå direkt till innehållet
Obligationsfond som investerar i euroområdet

S-Banken Euro Statsobligation Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Euro Statsobligation Ränta är en räntefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i euro-denominerade obligationer som staterna inom euroområdet har emitterat. S-Banken Euro Statsobligation Ränta strävar efter en jämn ränteavkastning oberoende av konjunkturcykler. Fonden balanserar även aktierisken i placeringsportföljen. Då aktiekurserna sjunker stiger i regel avkastningen på statsobligationer.

Risker
Avkastning 12 mån.* -16,17 %
Avkastning sedan start* 2,87 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Fonden sjönk -0,10 % i oktober medan jämförelseindexet steg 0,18 %. Drivande i underavkastningen var fondens lägre ränterisk sett till jämförelseindexet. Euroområdets statsobligationsräntor rörde sig bara lite på nettonivå. Under månadens gång kändes det dock som en berg- och dalbana. De realekonomiska indikatorerna har fortsatt att peka nedåt. Inflationssiffrorna är historiskt höga, och Europeiska centralbanken (ECB) höjde styrräntan på nytt i oktober. Historiskt sett har centralbankernas räntehöjningar under ekonomins inbromsning lett till recession. Läget ser särskilt bekymmersamt ut i Europa eftersom energikrisen slår allt hårdare mot konsumenterna under hösten och den annalkande vintern. Fondens ränterisk ligger nära jämförelseindexets ränterisk. De största absoluta investeringarna finns i Frankrike och Italien. Bland länderna underviktar vi Italien och Spanien samt håller en högre kontantandel än normalt. Den förväntade avkastningen på statsobligationer är nu klart högre till följd av den kraftiga ränteuppgången. Statsobligationer kan antas återfå safe haven-status när inflationen och den ekonomiska tillväxten vänder tydligare nedåt.

Jouni Salmenkivi

Fonden sköts av

Jouni Salmenkivi
chef för räntefonder
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
France O.A.T. 25.10.2032 5,75% 10 % -1,09 %
Deutschland Rep 4.7.2034 4,75% 8,68 % 1,71 %
Btps 1.3.2026 4,5% 7,46 % 1,22 %
Btps 1.9.2038 2,95% 5,74 % -0,42 %
Spanish Gov't 30.7.2041 4,7% 5,29 % 2,83 %
Deutschland Rep 4.1.2031 5,5% 4,84 % -0,62 %
France O.A.T. 25.5.2040 0.5% 4,77 % 1,06 %
Deutschland Rep 15.8.2046 2,5% 4,53 % 4,16 %
France O.A.T. 25.5.2036 1,25% 4,45 % -0,43 %
Btps 1.3.2030 3,5% 4,34 % -0,49 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.