Gå direkt till innehållet
Räntefond med fokus på tillväxtmarknaderna

S-Banken Emerging Markets Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Emerging Markets Ränta placerar i stats- och företagsobligationer i tillväxtländerna. Räntorna i tillväxtländerna är högre än i de utvecklade länderna. Även statsskulden ligger på en i genomsnitt lägre nivå och budgetunderskotten är mindre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna är och kommer att vara snabbare än på de utvecklade marknaderna. Detta förstärker också valutorna i tillväxtländerna och gynnar investerare som gör placeringar i dessa länder.

Risker
Andelens värde 5.12.2023
16,2884 €
Avkastning 12 mån.*
5,09 %
Avkastning sedan start*
3,16 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

30.10.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I oktober fortsatte de långa räntorna i USA att stiga. Samtidigt blev det globala finansieringsläget stramare. En ökad geopolitisk spänning var den tredje faktorn som skapade tryck på räntemarknaderna i tillväxtländerna. I oktober sjönk fondens värde med 1,11 procent och fondens avkastning var 0,32 procent bättre än vad fondens jämförelseindex avkastade. Sedan början av året har fondens avkastning varit 1,7 procent bättre än vad dess index har avkastat. I oktober sjönk värdet på obligationer denominerade i lokal valuta med 1,1 procent och värdet på obligationer denominerade i USD med 1,7 procent. Sedan slutet av juli har räntemarknaderna i tillväxtländerna blivit betydligt billigare och prissättningen av dem når snart en attraktiv nivå. I oktober ändrade vi landsriskerna för obligationer denominerade i USD respektive euro genom att öka landsriskerna för Peru, Mexiko, Oman, Bahrain och Israel. På motsvarande sätt minskade vi landsriskerna för Armenien, Serbien, Makedonien, Tjeckien och Rumänien. Bland obligationerna denominerade i lokal valuta ökade vi ränterisken för indiska obligationer denominerade i INR. I oktober låg fondens investeringsgrad på samma nivå som i september.

Aarre Sahramaa

Fonden sköts av

Aarre Sahramaa
fondförvaltare
aarre.sahramaa@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2023

Fond %NAV Ändring
Indonesia Gov't 15.2.2033 7% 2,75 % -0,01 %
Mexican Bonos 31.5.2029 8,5% 2,75 % 0,04 %
Poland Govt Bond 25.4.2028 2.75% 2,34 % -0,03 %
Malaysia Govt 31.5.2027 3.502% 2,17 % -0,12 %
Int Bk Recon&Dev 9.2.2029 9.5% 2,15 % -0,01 %
Malaysia Govt 30.6.2031 4.232% 2,12 % -0,06 %
Intl Fin Corp 26.5.2027 0% ZCPN 1,77 % 0 %
Peru B Soberano 12.8.2032 6.15% 1,75 % 0 %
Dominican Republ 25.1.2027 5,95% 1,7 % -0,07 %
Romania Govt 25.7.2029 4.85% 1,66 % -0,05 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.