Gå direkt till innehållet
Räntefond med fokus på tillväxtmarknaderna

S-Banken Emerging Markets Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Emerging Markets Ränta placerar i stats- och företagsobligationer i tillväxtländerna. Räntorna i tillväxtländerna är högre än i de utvecklade länderna. Även statsskulden ligger på en i genomsnitt lägre nivå och budgetunderskotten är mindre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna är och kommer att vara snabbare än på de utvecklade marknaderna. Detta förstärker också valutorna i tillväxtländerna och gynnar investerare som gör placeringar i dessa länder.

Risker
Andelens värde 23.5.2024
16,5343 €
Avkastning 12 mån.*
5,03 %
Avkastning sedan start*
3,16 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

30.4.2024

Portföljförvaltarens kommentar

April var en utmanande månad för räntemarknaderna i tillväxtländerna. Goda ekonomisk nyckeltal och höga inflationssiffror i USA stärkte US-dollarn mot tillväxtländernas valutor. Samtidigt steg de långa räntorna på räntemarknaderna både i de utvecklade länderna och i tillväxtländerna. Förväntningarna på att Fed ska sänka räntorna sköts fram från början av sommaren till en bra bit in på hösten. De ökade geopolitiska spänningarna i Mellanöstern ökade dessutom osäkerheten på räntemarknaderna i tillväxtländerna. Obligationer denominerade i lokala valutor tappade 1,7 procent i värde i april och tillväxtländernas obligationer denominerade i USD tappade 2,2 procent i värde. Fondens värde sjönk med 2,0 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,9 procent mindre än jämförelseindexet. I april köpte fonden USD-denominerade obligationer i bland annat Guatemala och Panama. Bland obligationer denominerade i lokala valutor ökade vi antalet obligationer i mexikansk peso. Fondens investeringsgrad steg till 96 procent i april.

Aarre Sahramaa

Fonden sköts av

Aarre Sahramaa
senior portföljförvaltare
aarre.sahramaa@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.04.2024

Fond %NAV Ändring
iShares JP Morgan EM Local Gov 5,43 % 0,02 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bon 3,84 % 0 %
Romania 22.2.2036 5.625% 2,24 % 0,03 %
Malaysia Govt 8.6.2038 4.893% 1,94 % 0,02 %
Indonesia Gov't 15.2.2033 7% 1,85 % -0,05 %
Malaysia Govt 30.6.2031 4.232% 1,81 % 0,02 %
Mexican Bonos 31.5.2029 8,5% 1,71 % -0,04 %
Int Bk Recon&Dev 9.2.2029 9.5% 1,67 % -0,05 %
Asian Dev Bank 24.1.2027 2.45% 1,64 % 0,03 %
Corp Andina Fom 13.2.2030 3.625% 1,6 % 0,01 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.