Gå direkt till innehållet
Räntefond med fokus på tillväxtmarknaderna

S-Banken Emerging Markets Ränta A

Faktablad (PDF, 51 kt)
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Emerging Markets Ränta placerar i stats- och företagsobligationer i tillväxtländerna. Räntorna i tillväxtländerna är högre än i de utvecklade länderna. Även statsskulden ligger på en i genomsnitt lägre nivå och budgetunderskotten är mindre. Den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna är och kommer att vara snabbare än på de utvecklade marknaderna. Detta förstärker också valutorna i tillväxtländerna och gynnar investerare som gör placeringar i dessa länder.

Risker
Avkastning 12 mån.* -5,92 %
Avkastning sedan start* 3,06 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €
Minsta insättning, månadssparande 10 €/kk

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

31.10.2022

Portföljförvaltarens kommentar

Fondens värde sjönk med 0,78 % i oktober. Trots fondens svaga övervikt för obligationer i lokal valuta steg fondens överavkastning mot dess inofficiella index till 5,6 % räknat från årets början. Under oktober avkastade obligationer i USD cirka 3 % mer än obligationer i lokala valutor till följd av dessa valutors försvagning. Att egyptiska obligationer saknades bland fondens investeringar i lokala valutor höjde fondens avkastning jämfört med marknaden. I slutet av oktober tilläts en försvagning av den egyptiska valutan med cirka 15 %. Under oktober gynnades fonden alltjämt av övervikten för sydamerikanska länders obligationer bland investeringarna i lokala valutor. I år har uttagen från räntefonder i tillväxtländerna varit de största sedan den globala finanskrisen 2008. Fondflödena kan antas vända när tillväxtländerna når slutfasen i sin räntehöjningscykel. Fondens handel var liten i oktober. Vid månadens slut låg fondens investeringsgrad på 95 % och ränterisken var lägre än marknadens, framförallt i obligationer i lokala valutor.

Aarre Sahramaa

Fonden sköts av

Aarre Sahramaa
fondförvaltare
aarre.sahramaa@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 10 största investeringar 29.11.2022

Fond %NAV Ändring
iShares J.P. Morgan USD EM Bon 3,95 % 0,04 %
Exp-Imp Bk Korea 7.12.2024 7,25% 2,67 % -0,16 %
Malaysia Govt 31.5.2027 3.502% 2,56 % -0,05 %
Mexican Bonos 31.5.2029 8,5% 2,42 % -0,03 %
Malaysia Govt 15.7.2032 3.582% 2,37 % 0,02 %
United Mexican 22.4.2029 4,5% 2,29 % -0,05 %
Poland Govt Bond 25.4.2028 2.75% 2,17 % 0,82 %
Interamer Dev Bk 12.2.2024 7.7% 2,04 % -0,08 %
Republic Of Peru 12.8.2028 6,35% 1,99 % 0,01 %
Macedonia-C Bond 18.1.2025 2,75% 1,93 % 0 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

**Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.