Vi har ett serviceavbrott på webbanken och i S-mobil på grund av en systemuppdatering mellan 27.9 klockan 00.05–6.00. Vi beklagar störningen.
Aktiefond med fokus på Europa

FIM Europa

Faktablad

FIM Europa placerar i stora och medelstora företag noterade i Europa. Förvaltaren tittar i första hand på företagsspecifika faktorer och i andra hand på regionala och branschspecifika faktorer. Det finns intressanta investeringsobjekt även i sådana länder där statsekonomin varit pressad. Anledningen till detta är att många av de stora företagen i Europa även verkar globalt utanför euroområdet och därmed kan dra nytta av den globala ekonomiska tillväxten. Idag står t.ex. tillväxtmarknaderna för en allt större andel av företagens resultatutveckling. Den globala ekonomiska tillväxten har således en betydligt större inverkan på ett flertal företag än den lokala ekonomiska tillväxten. Storbolagen i Europa är generellt sett effektiva och välskötta och har kunnat skapa värde för sina ägare under flera decennier. Europeiska företag erbjuder även en god utdelning.

Risker
Avkastning 12 mån.* -10,22 %
Avkastning sedan start* 1,12 % -

Historisk avkastning

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.