Gå direkt till innehållet

Faktablad om investeringsprodukter

Faktabladen innehåller information om de investeringsprodukter som kan köpas via oss.

På denna webbplats finns faktablad om alla fonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, faktablad om de investeringsprodukter som vi förmedlar och faktablad om de investeringsprodukter som kan väljas till våra försäkringsbaserade produkter.

Key Information Document (KID) och Key Investor Information Document (KIID) är lagstadgade faktablad och innehåller den viktigaste informationen om olika investeringsprodukter.

Villkor och övriga handlingar om olika investeringstjänster

Avsnitt med titel Fonder

Fonder

S-Banken Bostad A (PDF, 51 kt)

S-Banken Bostad C (PDF, 51 kt)

S-Banken Brands Aktie A (PDF, 51kt)

S-Banken Europa Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Euro Statsobligation Ränta A (PDF, 51 kt)

S-Banken Fenno Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Global Private Assets B (PDF, 51 kt)

S-Banken Global Private Assets C (PDF, 51 kt)

S-Banken Global Private Assets D (PDF, 51 kt)

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta A (PDF, 51 kt)

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Emerging Markets Ränta A (PDF, 51 kt)

S-Banken Räntekapitalförvaltning A (PDF, 51 kt)

S-Banken Kort Ränta A (PDF, 51 kt)

S-Banken Skog A (PDF, 51 kt)

S-Banken Skog C (PDF, 51 kt)

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie C (PDF, 51 kt)

S-Banken Passiv USA ESG Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Frontiermarknader Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Fastighet A (PDF, 51 kt)

S-Banken Fastighet B (PDF, 51 kt)

S-Banken Fastighet C (PDF, 51 kt)

S-Banken Tomt A (PDF, 51 kt)

S-Banken Tomt B (PDF, 51 kt)

S-Banken Tomt C (PDF, 51 kt)

S-Banken USA Aktie A (PDF, 51 kt)

S-Banken Regenerativt Jordbruk A (PDF, 67 kt)

S-Banken Regenerativt Jordbruk B (PDF, 67 kt)

S-Banken Regenerativt Jordbruk C (PDF, 67 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 (PDF, 51 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 (PDF, 51 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A (PDF, 51 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning 50 A (PDF, 51 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning 70 A (PDF, 51 kt)

S-Banken Kapitalförvaltning 100 A (PDF, 51 kt)

S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta A (PDF, 51 kt)

Avsnitt med titel Investeringsprodukter som ingår i utbudet av försäkringsprodukter

Investeringsprodukter som ingår i utbudet av försäkringsprodukter

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Lågriskinvesteringar (AALOW) (PFD, 150 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Lågriskinvesteringar (Sijoituskori_Alhainen) (PDF, 149 kt )

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Lågriskinvesteringar (AFUNDOL) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Lågriskinvesteringar (BFAMLOW) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (AANEUTRA) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (Sijoituskori_Neutraali) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (AFUNDON) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (BFAMNEU) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Högriskinvesteringar (AAMEDIUM) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Högriskinvesteringar (Sijoituskori_Korkea) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Högriskinvesteringar (AFUNDSON) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Högriskinvesteringar (BFAMHIGH) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster FIM Global Opportunity Investeringsstrategi (HENSA) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (VAKSU) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (VAKSU_SV) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster FIM Asset Management Portfolio Investeringsstrategi (ILIMP) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster FIM Balanced Fund Investeringsstrategi (LOMBA2) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster FIM Opportunity Fund Investeringsstrategi (LOMBO2) (PDF, 149 kt)

Investeringskategori Världen Aktier (GLOBAEQ) (PDF, 149 kt)

Investeringskategori Världen Obligationer (GLOBALBOND) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Lågriskinvesteringar (ETFLOW) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Investeringar Med Neutral Risk (ETFNEUTRA) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningstjänster Strategi För Högriskinvesteringar (ETFHIGH) (PDF, 149 kt)

S-Banken ABP's Kapitalförvaltningtjänster Strategi För Högriskinvesteringar (ETF100) (PDF, 149 kt)