Gå direkt till innehållet

Bostadslån

Funderar du på att köpa en bostad eller göra en renovering? Eller drömmer du kanske om att bygga hus? Ta det första steget mot att förverkliga din dröm och be om en offert på bostadslån hos S-Banken. Det är bäst att be om en låneoffert redan när du söker en lämplig bostad. Då du har en offert kan du slå till direkt när du hittar ditt drömhem. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Räkna ut ett lämpligt lånebelopp

Innan du köper en bostad och ansöker om lån kan du enkelt räkna ut hur stort lånebelopp du behöver, storleken på månadsraten och lånetidens längd med hjälp av vår lånekalkylator.

GÅ TILL LÅNEKALKYLATORN

Ansök om bostadslån

Ansök om bostadslån på webben med alla bankers bankkoder eller med mobilcertifikat. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.

Fördelar med S-Bankens bostadslån

  • Konkurrenskraftigt pris
  • Lånetid upp till 30 år
  • Mångsidiga tilläggstjänster, till exempel Schyst bolåneförsäkring
  • Möjlighet till amorteringsfrihet vid behov
  • Som S-Bankens kund har du mer pengar över att röra dig med. Räkna ut hur mycket du skulle vinna på en kundrelation i S-Banken.
  • Ansök om bostadslån lätt på webben med alla bankers bankkoder eller med mobilcertifikat. Ett lånelöfte från banken förpliktar dig inte till någonting.
Avsnitt med titel Prissättning

Prissättning av bostadslån

Den totala räntan på bostadslån utgörs av referensräntan och en kundspecifik marginal. Referensräntan på S-Bankens bostadslån är Euribor 12 mån. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. Euribor eller en fast ränta i 3 eller 5 år. Du väljer själv vilket alternativ du vill ha. Den effektiva räntan beräknas vid låntagningen.

När du jämför bostadslån ska du titta på lånelösningen i sin helhet. Utöver räntan ska du även beakta de totala kostnaderna under hela lånetiden, vilka tilläggstjänster det finns och hur flexibla lånevillkoren är om din livssituation eventuellt förändras.

Exempelkalkyl

Då lånebeloppet är 150 000 euro, lånetiden 15 år och den kalkylmässiga räntan på bostadslånet 4,5 % (marginal + 12 mån. Euribor) är den effektiva räntan 4,75 %. Totalt 180 avbetalningar à 1 153 euro/månad, kredit inkl. kostnader totalt 297 394 euro. I kreditkostnaderna i kalkylen har beaktats uppläggningsavgiften för lånet på 500 euro och 2,50 euro/faktura som avgift för automatisk debitering.

S-Banken kan bevilja bostadslån för förvärv av bostadsegendom eller för bevarande av äganderätten till sådan. Med bostadsegendom avses bostadsfastigheter, sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet samt bostadshus som är belägna på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt. För att fullgöra låneavtalet ska kunden ställa som säkerhet till exempel sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet, en bostadsfastighet, nyttjanderätt till en fastighet eller någon annan egendom.

Utöver banklånet ska bostadsägaren även betala eventuella bolagsvederlag och amorteringar på bolagslån. Kreditavtalet gäller i högst 30 år. Konsumenten har rätt att återbetala hela konsumentkrediten för bostadsegendomen eller delar därav före förfallodagen. Om konsumenten återbetalar krediten eller delar därav i förtid ska från kreditgivarens återstående fordran avdras den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den kredittid som inte kommer att nyttjas. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de kostnader för uppläggningen av den aktuella krediten och för säkerhetsarrangemangen som specificeras i kreditavtalet. Om konsumenten återbetalar bostadskrediten eller delar därav i förtid får kreditgivaren uppbära som ersättning för förlust som beror på att räntenivån sjunkit om det beviljade kreditbeloppet överstiger 20 000 euro och räntan på krediten är fast eller räntebindningsperioden för referensräntan är minst tre år. Förändringar i valutakurserna kan påverka det belopp som låntagaren ska betala. S-Banken beviljar endast krediter i euro.

Krediten beviljas av S-Banken Abp, Flemingsgatan 34, 00500 Helsingfors. 

Frågor? 

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Välkommen in!

Vi har närmare 100 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och veckoslut.

HITTA DET NÄRMASTE SERVICESTÄLLET