Gå direkt till innehållet

S-Lånekalkylatorn

S-Lånet är en kredit utan säkerhet på 5 000–50 000 euro. Räkna ut ett lämpligt lån för dina behov med S-Lånekalkylatorn. Välj önskat lånebelopp och önskad lånetid så ser du hur stor månadsraten blir. Du kan ansöka enkelt om S-Lån i S-mobil och på webben. Nu kan du ensam ansöka om S-Lån också med andra bankers bankkoder.

Vill du ansöka om höjning av lån?

Du kan ansöka om höjning av ditt S-Lån på webbanken genom att göra en ny låneansökan för det sammanlagda beloppet av det tilläggslån du ansöker om och ditt nuvarande lån.

ANSÖK OM LÅN I S-MOBIL

Välj kreditbelopp

Ange kreditbeloppet i jämna tusentals euro.

Välj lånetiden

*Lånebeloppet ingår kreditöppningsavgift.

Tabell över delbetalningar och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Ladda

Du kan ansöka om S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 25 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du kan ansöka om S-Lån ensam eller tillsammans med en annan person. Om ni är två sökande är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 20 000 euro i S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 25 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om du har ett S-Förmånskort eller är ägarkund i ett handelslag har du automatiskt ett S-Konto.
 • Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 30 000 euro i S-Lån när du ansöker tillsammans med en annan person och ni uppfyller nedanstående krav.

 • Ni är minst 25 år.
 • Ni har finska personbeteckningar och är fast bosatta i Finland.
 • Ni har skött er ekonomi klanderfritt och ni har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Minst en av er har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Den ena av er har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om ni har S-Förmånskort eller är ägarkunder i ett handelslag har ni automatiskt S-Konton

Prissättning av S-Lån

Räntan på S-Lånet är 3 mån. Euribor + en marginal på 5,99–14,99 %. 3 mån. 3 mån. Euribor är -0,498 % enligt ränteläget 10/2020. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet. Uppläggningsavgiften på S-Lånet  är 0 euro och kreditkontoavgiften är 12,50 €/mån. Återbetalningstiden för lånet är 1–12 år. Räntan och uppläggningsavgiften på S-Lånet fastställs utifrån det utnyttjade lånebeloppet:

Utnyttjat lånebelopp (€) Uppläggningsavgift (€)  Referensränta + marginal
5 000–8 000 0 Euribor 3 mån. + 14,99 procentenheter
8 001–10 000 0 Euribor 3 mån. + 12,99 procentenheter
10 001–15 000 0 Euribor 3 mån. + 10,99 procentenheter
15 001–20 000 0 Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter
20 001–40 000 0 Euribor 3 mån. + 7,99 procentenheter
40 001–50 000 0 Euribor 3 mån. + 5,99  procentenheter

 

Den effektiva räntan enligt konsumentskyddslagen beräknad på 5 års lånetid är (enligt ränteläget 10/2020):

  • 15,975 % för ett lån på 10 000 euro.
  • 12,857 % för ett lån på 15 000 euro.
  • 11,307 % för ett lån på 20 000 euro.
  • 8,458 % för ett lån på 40 000 euro.
  • 6,201 % för ett lån på 50 000 euro.

 

Den maximala effektiva räntan är 21,649 %.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt det uppdaterade ränteläget 10/2020 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 14,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad och uppläggningsavgift 0 euro. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 401,08 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsraten för lånet är 462,59 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 551,08 euro för krediten till S-Banken.

 

Räntetaket minskar kostnaden för nya S-Lån på 5 000–15 000 euro för resten av året

Räntetaket för konsumentkrediter påverkar nya S-Lån på 5 000–15 000 euro från och med den 1 juli 2020. Marginalen för S-Lånen i fråga är 9,99 % + 3 mån. Euriborränta (-0,498 %, 10/2020) under räntetakets giltighetstid 1.7–31.12.2020. Räntan på lånet stiger till den avtalade nivån den 1 januari 2021. Avtalsenliga räntor och räntetrappa visas i tabellen ovan. 

 

Utnyttjat
lånebelopp (€)
Uppläggningsavgift (€) Referensränta + marginal

5 000–15 000
(med räntetak)

0 Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter
15 001–20 000 0 Euribor 3 mån. + 9,99 procentenheter
20 001–40 000 0 Euribor 3 mån. + 7,99 procentenheter
40 001–50 000 0 Euribor 3 mån. + 5,99 procentenheter

 

Den maximala effektiva räntan för S-Lån som ingås från den 1 juli är 15,885 % under räntetakets giltighetstid 1.7–31.12.2020.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt ränteläget 10/2020 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 9,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad och en uppläggningsavgift på 0 euro. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 260,79 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsamorteringen för lånet är 450,90 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 410,79 euro för krediten till S-Banken.