Gå direkt till innehållet

S-Lånekalkylatorn

Räkna ut ett lagom stort lån till dig och ansök enkelt om lån i S-mobil eller på internet. Du behöver inga säkerheter eller borgensmän och kan få ett lånebeslut redan samma dag. Räntemarginal på det förmånliga S-Lånet från 4,50 %.

ANSÖK OM LÅN I S-MOBIL

Välj kreditbelopp

Ange kreditbeloppet i jämna tusentals euro.

Välj lånetiden

Välj räntan mellan 4,50 – 14,99 %.

Ränteprocent

Tabell över delbetalningar och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Ladda

Du kan ansöka om S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 21 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du kan ansöka om S-Lån ensam eller tillsammans med en annan person. Om ni är två sökande är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 20 000 euro i S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 25 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om du har ett S-Förmånskort eller är ägarkund i ett handelslag har du automatiskt ett S-Konto.
 • Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 30 000 euro i S-Lån när du ansöker tillsammans med en annan person och ni uppfyller nedanstående krav.

 • Ni är minst 25 år.
 • Ni har finska personbeteckningar och är fast bosatta i Finland.
 • Ni har skött er ekonomi klanderfritt och ni har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Minst en av er har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Den ena av er har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om ni har S-Förmånskort eller är ägarkunder i ett handelslag har ni automatiskt S-Konton
Avsnitt med titel Prissättning

Prissättning av S-Lån

 • Räntän: 3 mån. Euribor *) + en kundspecifik marginal på 4,50 %–14,99 %
 • Uppläggningsavgift: 0 euro
 • Kreditkontoavgift: 12,50 euro/mån.

*) Euribor är -0,461 % enligt ränteläget 04/2022. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

Den maximala effektiva räntan är 21,564 %.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt det uppdaterade ränteläget 4/2022 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 14,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad och uppläggningsavgift 0 euro. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 402,16 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsraten för lånet är 462,68 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 552,16 euro för krediten till S-Banken.