Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

S-Lånekalkylatorn

Räkna ut hur stort lån du behöver och be oss om en offert som inte ännu förpliktar dig till någonting. Du kan ansöka om S-Lån i S-mobil eller på internet. Du behöver inga säkerheter eller borgensmän.

Välj kreditbelopp

Ange kreditbeloppet i jämna tusentals euro.

Välj lånetiden

Välj räntan mellan 4,50 – 14,99 %.

Ränteprocent


Totalbelopp att betala

Lån belopp

Räntor totalt

Kreditkontoavgifter


Kampanjkod

Månadsraten

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ansöka om lån i S-mobil, på webben eller på vårt kundtjänstställe.

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ansöka om lån i S-mobil, på webben eller på vårt kundtjänstställe.

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Månadsraten

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ansöka om lån i S-mobil, på webben eller på vårt kundtjänstställe.

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ansöka om lån i S-mobil, på webben eller på vårt kundtjänstställe.

Den månatliga avbetalningen har beräknats med exempelräntan.

Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.


Totalbelopp att betala

Lån belopp

Räntor totalt

Kreditkontoavgifter


Kampanjkod

Tabell över delbetalningar och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Ladda

Du kan ansöka om S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 21 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du kan ansöka om S-Lån ensam eller tillsammans med en annan person. Om ni är två sökande är det mer sannolikt att ni beviljas lånet. Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 20 000 euro i S-Lån när du uppfyller nedanstående krav.

 • Du är minst 25 år.
 • Du har en finsk personbeteckning och är fast bosatt i Finland.
 • Du har skött din ekonomi klanderfritt och du har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Du har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Du har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om du har ett S-Förmånskort eller är ägarkund i ett handelslag har du automatiskt ett S-Konto.
 • Ni kan ansöka om lån tillsammans på webbanken om både du och den andra sökande har webbankskoder till S-Banken. Om den ena sökande inte har webbankskoder kan ni ansöka om lån tillsammans på vårt kundtjänstställe.

Du kan ansöka om över 30 000 euro i S-Lån när du ansöker tillsammans med en annan person och ni uppfyller nedanstående krav.

 • Ni är minst 25 år.
 • Ni har finska personbeteckningar och är fast bosatta i Finland.
 • Ni har skött er ekonomi klanderfritt och ni har inga registrerade betalningsstörningar.
 • Minst en av er har regelbundna arbets- eller pensionsinkomster på minst 1 200 euro i månaden.
 • Den ena av er har antingen ett eget S-Konto eller dispositionsrätt till en annan persons S-Konto. Om ni har S-Förmånskort eller är ägarkunder i ett handelslag har ni automatiskt S-Konton
Avsnitt med titel Prissättning

Prissättning av S-Lån

• Ränta: 3 mån. Euribor *) + en kundspecifik marginal på 4,50–14,99 %
• Uppläggningsavgift: 0 euro
• Månatlig kontoavgift: 12,50 euro/månad

*) Enligt ränteläget 4/2024 är 3 mån. Euribor 3,883 %. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer räntan som ska betalas på det sätt som överenskommits i kreditavtalet.

Den maximala effektiva räntan för S-Lån är 26,918 %.

Den maximala effektiva räntan har beräknats enligt ränteläget 4/2024 för 12 månaders lånetid och ett S-Lån på 5 000 euro. Räntan justeras bland annat utifrån ändringarna i referensräntan. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas utöver räntan (3 mån. Euribor + 14,99 % marginal) en kontoavgift på 12,50 euro/månad och en uppläggningsavgift på 0 euro. Räntekostnaderna för lånet på 5 000 euro är totalt 525,76 euro och kontoavgifterna totalt 150 euro under hela lånetiden på 12 månader. Månadsamorteringen för lånet är 472,98 euro, vilket innebär att du betalar totalt 5 675,76 euro för krediten till S-Banken.