Gå direkt till innehållet

Schyst bolåneförsäkring

Schysst bolåneförsäkring - tryggar återbetalningen av ditt bostadslån

Schysst bolåneförsäkring är en trygg medhjälpare för ditt bostadslån. Den ger dig och dina närmaste skydd vid dödsfall samt vid bestående men till följd av olycksfall och tryggar på detta sätt din ekonomi ifall det värsta händer.

  1. Skyddar det viktigaste

    Schysst bolåneförsäkring tryggar återbetalningen av ditt bostadslån. Den ger dig och dina närmaste skydd vid dödsfall och vid bestående men till följd av olycksfall.   
  2. Lättskött

    Premierna för Schysst bolåneförsäkring debiteras månatligen enkelt i samband med amorteringarna.  Försäkringsersättningen följer automatiskt lånebeloppet.  
  3. Ersättningen är skattefri

    Ersättningen från en försäkring som anslutits till ett bostadslån är skattefri, när man avkortar ett befintligt lån med den.

Skulle du klara av att återbetala bostadslånet om det går riktigt illa?

Skyddet i Bolåneförsäkringen vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall hjälper dig eller dina anhöriga att klara av återbetalningen av lånet om det går riktigt illa.   I försäkringen ingår alltid både dödsfallsförsäkring och skydd vid bestående men till följd av olycksfall, behändigt i samma paket.   Du kan antingen teckna försäkringen ensam eller tillsammans med en annan gäldenär för ditt bostadslån.   

Kim och Tina ville skydda sin ekonomi ifall det går riktigt illa

Kim och Tina har ett gemensamt bostadslån på 150 000 euro. Försäkringen har tecknats för båda gäldenärerna och man har valt att den täcker 100 % av lånebeloppet.  Den ena maken dör i en plötslig sjukdomsattack.  Dödsfallsersättningen i försäkringen täcker 100 % av lånebeloppet som återstod vid tidpunkten för dödsfallet. 

Lisa tecknade försäkring på grund av skaderisken i hennes hobby

Lisa har bostadslån på 100 000 euro och en försäkring som täcker hela lånebeloppet. Lisa skadade sig svårt i hennes kära hobby ishockey. Hon föll på isen och drabbades av en lindrig ryggmärgsskada. Skadan konstaterades orsaka en invaliditetsgrad på 25 % (invaliditetsklass 5)*. När olycksfallet inträffar hade Lisa 80 000 euro kvar att betala på bostadslånet. Ersättningen uppgår till 20 000 euro. Lisa använder en del av ersättningen till att amortera på lånet och en del till att renovera bostaden så att den bättre lämpar sig för henne. Skyddet för bestående men hålls fortfarande i kraft och en eventuell senare ersättning kan uppgå till högst 75 % av det återstående lånebeloppet. Även dödsfallsskyddet hålls i kraft till fullt belopp.

Ersättning av olycksfall

Försäkringen ger skydd vid bestående men till följd av plötsligt och oförutsett olycksfall. Du kan få ersättning för skada som olycksfall orsakat om läkaren konstaterat att skadan är bestående och bedömt att invaliditetsgraden är minst 10 %. Storleken på allmänt men fastställs enligt skadans art och Social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering på skalan 0-20, där 20 är det största möjliga menet. På basis av invaliditetsklassen fastställs den invaliditetsgrad som menet orsakat, vilken anges i procent.  Ersättningen betalas enligt invaliditetsgraden.

Ansökan om försäkring

Du kan ansöka om bolåneförsäkring på samma gång som du ansöker om bostadslån eller ansluta försäkringen till ett redan befintligt bostadslån.  Du kan ansöka om försäkring ensam eller tillsammans med en annan gäldenär.