Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Vilka kostnader medför S-Banken Tomt?

Den fasta förvaltningsavgiften för S-Banken Tomt A-andelsserie är 1,2 procent, avgiften för teckning 1,5 procent och den eventuella avkastningsbaserade provisionen 20,0 procent (läs mer i faktabladet). Avgiften för inlösen varierar mellan 1,0 procent och 5,0 procent beroende på investeringstiden. Utöver den fasta förvaltningsavgiften betalas ur fondens tillgångar alla utgifter, kostnader, åtaganden och avgifter som uppkommer med anledning av fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, affärsverksamhet eller investeringar. Mer information om fonden finns på S-Bankens webbplats och i fondprospektet.