Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Vilka kostnader medför S-Banken Fastighetsförvaltning?

Den fasta förvaltningsavgiften för S-Banken Fastighetsförvaltning A-andelsserie är 2,2 procent, avgiften för teckning 2,0 procent och den eventuella avkastningsbaserade provisionen 15,0 procent (läs mer i faktabladet). Avgiften för inlösen varierar mellan 1,0 procent och 5,0 procent beroende på investeringstiden. Utöver den fasta förvaltningsavgiften betalas ur fondens tillgångar alla utgifter, kostnader, åtaganden och avgifter som uppkommer med anledning av fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, affärsverksamhet eller investeringar. Information om de avgifter som tillämpas finns i det gällande fondprospektet. Mer information om fonden finns på S-Bankens webbplats och i fondprospektet.