Gå direkt till innehållet
S-Bostadsfond

Vilka kostnader medför S-Banken Bostad?

Den fasta förvaltningsavgiften för S-Banken Bostad A-andelsserie är 1,9 procent och avgiften för teckning 2,0 procent. Avgiften för inlösen varierar mellan 1,0 procent och 4,0 procent beroende på investeringstiden. Utöver den fasta förvaltningsavgiften betalas ur fondens tillgångar alla utgifter, kostnader, åtaganden och avgifter som uppkommer med anledning av fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, affärsverksamhet eller investeringar. Fondens löpande kostnader går till bland annat överlåtelseskatt, som fonden ska betala i samband med bostadsaffärer. Kostnader går också till externa experter som granskar de köpta bostädernas skick. Information om de avgifter som tillämpas finns i det gällande fondprospektet. Mer information om fonden finns på S-Bankens webbplats och i fondprospektet.