{{primaryCategory.Title}}

Vilka identitetsbevis godtar S-Banken?

Vi kontrollerar alltid din identitet i ett officiellt identitetsbevis utfärdat av en myndighet. Identitetshandlingen ska vara försedd med foto, giltig och oskadad. Vi godtar följande identitetsbevis: 

Utfärdat av en finsk myndighet

  • Pass
  • Identitetskort
  • Körkort (körkort godtas inte vid aktivering av webbankskoder) 

Vi godtar även identitetsbevis utfärdade av utländska myndigheter, till exempel pass eller identitetskort utfärdat av en myndighet inom EU eller EES. Om du har någon annan identitetshandling utfärdad av en utländsk myndighet, vänligen kontakta vår kundtjänst för att säkerställa möjligheterna att använda den. Observera att det kan finnas begränsningar i tjänster som aktiveras genom uppvisande av utländskt identitetsbevis.