{{primaryCategory.Title}}

Vilka identitetsbevis godtar S-Banken?

Vi kontrollerar alltid din identitet i ett officiellt identitetsbevis utfärdat av en myndighet. Identitetshandlingen ska vara försedd med foto, giltig och oskadad. Vi godtar följande identitetsbevis: 

Utfärdat av en finsk myndighet

  • Pass
  • Identitetskort
  • Körkort (körkort godtas inte vid aktivering av webbankskoder) 

Vi godtar även identitetsbevis utfärdade av utländska myndigheter, till exempel pass eller identitetskort utfärdat av en myndighet inom EU eller EES. Om du har någon annan identitetshandling utfärdad av en utländsk myndighet, vänligen kontakta vår kundtjänst för att säkerställa möjligheterna att använda den. Observera att det kan finnas begränsningar i tjänster som aktiveras genom uppvisande av utländskt identitetsbevis.


Vid årsskiftet införs ändringar vad gäller identitetsbevis som godtas 
För styrkande av identitet på S-Banken krävs efter årsskiftet ett pass eller identitetskort. Kontanter kan även tas ut med ett körkort av plast. Ändringen förbättrar säkerheten i bankärenden.


Efter 1.1.2021 godtar vi följande identitetsbevis:

Utfärdat av en finländsk myndighet
• pass (dock inte nödpass, främlingspass eller resedokument för flykting)
• identitetskort (utfärdat efter 1.3.1999)

Utfärdat av en myndighet i en annan stat
• pass
• identitetskort som godtas som resedokument utfärdat av en myndighet i EES-området, Schweiz eller San Marino

För kontouttag godtas utöver ovannämnda identitetsbevis även ett av en finländsk myndighet utfärdat
• tillfälligt identitetskort 
• körkort (utfärdat efter 1.10.1990)