Gå direkt till innehållet
Aktivera och avsluta tjänster

Vilka identitetsbevis godtar S-Banken?

Vi kontrollerar alltid din identitet i ett officiellt identitetsbevis utfärdat av en myndighet. Vi godtas pass eller identitetskort utfärdat av en finländsk myndighet för att verifiera identiteten. Identitetshandlingen ska vara försedd med foto, giltig och oskadad. Vid våra kundtjänstställen och i telefontjänsten kan du också identifiera dig med appen S-mobil


Vi godtar även identitetsbevis, till exempel pass, utfärdade av utländska myndigheter eller pass eller identitetskort utfärdade av en myndighet inom EU eller EES. Observera att det kan finnas begränsningar i tjänster som aktiveras genom uppvisande av utländskt identitetsbevis.
 
Vi godtas följande identitetsbevis:

Utfärdat av en finländsk myndighet
  • pass (dock inte nödpass, främlingspass eller resedokument för flykting)
  • identitetskort (utfärdat efter 31.5.2011)

Utfärdat av en myndighet i en annan stat
  • pass
  • identitetskort som godtas som resedokument utfärdat av en myndighet i EES-området, Schweiz eller San Marino

För kontouttag godtas utöver ovan nämnda identitetsbevis även ett av en finländsk myndighet utfärdat
  • tillfälligt identitetskort 
  • körkort (utfärdat efter 1.10.1990)

Uttag på kassorna i S-gruppens verksamhetsställen kan även göras med körkort, men för insättningar behöver du ett giltigt pass eller identitetskort. Identifiering med S-mobil kan inte användas för identifiering i kassaärenden.