Gå direkt till innehållet

Varför frågar vi varifrån dina pengar kommer?

Det är vår skyldighet som bank att utreda ursprunget till pengar som anlänt till eller satts in på ditt konto eller användningsändamålet för pengar som sänts från ditt konto. På detta sätt tryggar vi dina pengar och samarbetar med myndigheterna bland annat för att bekämpa ekonomisk brottslighet.