Gå direkt till innehållet

Varför frågar vi om ditt politiska inflytande?

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att skaffa uppgifter om politiskt inflytande om alla våra kunder och deras närmaste krets. På så sätt strävar vi efter att hjälpa myndigheterna att förhindra missbruk av politisk makt. Vi ställer ändå aldrig frågor om våra kunders partiståndpunkt eller politiska aktivitet. 

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som under de senaste 12 månaderna har haft betydande offentliga uppdrag i Finland eller utomlands eller som är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.