Gå direkt till innehållet

Varför frågar vi i vilka länder du är skattskyldig?

Som bank är vi enligt lagen skyldiga att ställa frågor om alla kunders skattskyldighet. 

FATCA, dvs. Foreign Account Tax Compliance Act, och CRS, dvs. Common Reporting Standard, ålägger oss att ställa frågor om beskattningen. 

FATCA är ett avtal om utbyte av skatteuppgifter som finska staten ingick med USA år 2014. CRS är OECD:s standard för informationsutbyte som Finland har förbundit sig till från och med 2016.