Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Varför borde jag investera i S-Banken Tomt?

S-Banken Tomt lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde. Långvariga markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. Minsta investering i tomtfonden är 200 euro, vilket gör att du kan investera i fonden med ett mycket mindre belopp än på marknaden.