Gå direkt till innehållet
S-Skogsfond

Varför borde jag investera i S-Banken Skog?

Att investera i skog är ett bra sätt att diversifiera portföljen och få en stabil avkastning med måttlig risk. Via fonden är det verkligen enkelt att investera i skogar. Investeraren behöver inte själv ansvara för skötsel eller försäljning av skogar, utan kan koncentrera sig på en eventuell avkastning på investeringarna. Minsta investering i skogsfonden är 200 euro, vilket gör att du kan investera i fonden med ett mycket mindre belopp än på marknaden.