Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Varför borde jag investera i S-Banken Regenerativt Jordbruk?

Fonden lämpar sig för investerare som strävar efter en jämn och förutsebar avkastning. Fondens avkastning består av resultatet för den jordbruksverksamhet som bedrivs på investeringsobjekten och av värdeförhöjningen på objekten. Minsta investering i fonden är 200 euro, vilket gör att du kan investera i jordbruksfastigheter och åkerområden med ett mycket mindre belopp än på marknaden.