Gå direkt till innehållet
Allmänt om sparande och investering

Varför borde jag investera i S-Banken Fastighetsförvaltning?

Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning. Fonden diversifierar sina tillgångar enligt marknadsläget och portföljförvaltningens syn, huvudsakligen i andra fastighetsfonder som investerar bland annat i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Minsta investering i fonden är 200 euro, vilket gör att du kan investera i fastigheter med ett mycket mindre belopp än på marknaden.