Gå direkt till innehållet
Studielån

Varför ändras/stiger studielånets månadsrat?

Låneräntorna har allmänt taget stigit sedan 2022. De höjda räntorna påverkar också studielånen och deras referensräntor. Studielånets avbetalningssätt är annuitet. I månadsraten för lånet ingår lånets ränta, amortering och kostnader. Månadsraten varierar något från månad till månad, eftersom antalet räntedagar varierar (till exempel februari har färre dagar än december). Även variationer i referensräntan påverkar månadsratens storlek.