Gå direkt till innehållet
Bostadslån

Vad menas med lånetak?

Alla banker tillämpar en maximal belåningsgrad, alltså ett lånetak, på bostadslån.

Syftet med lånetaket är att dämpa hushållens skuldsättning, det vill säga att bestämma maximibeloppen på de bostadslån som beviljas.
Lånetaket infördes i Finland i juli 2016.

Du kan få ett lån på högst 90 procent av det faktiska värdet på din bostad, alltså på den huvudsakliga säkerheten för ditt lån. Med verkligt värde avses det pris som man är beredd att betala för bostaden på bostadsmarknaden vid den tidpunkt då lånet beviljas. Om du köper din första bostad är lånetaket högst 95 procent.

Vid sidan av lånetaket påverkas beloppet på det beviljade bostadslånet av hur stor värderingsprocent banken kan tillämpa på varje enskild säkerhet. Om du vill finansiera köpet av bostaden helt med bostadslån, måste du enligt bestämmelserna om lånetak utöver den bostad du köper ha tillräckligt med andra tilläggssäkerheter.
En förälder eller någon annan närstående kan exempelvis erbjuda tilläggssäkerhet i form av en bostad som den personen äger.

Exemplet nedan hjälper dig att få en uppfattning om hur lånetaket fungerar i praktiken.

Exempel

  • Bostaden har ett pris på 100 000 euro.
  • Inom ramen för lånetaket skulle du kunna få ett bostadslån på högst 90 000 euro eller som köpare av första bostad 95 000 euro för den bostad du köper.
  • S-banken godkänner vanligen 70 procent av bostadens verkliga värde som säkerhet för bostaden, det vill säga i detta fall 70 000 euro, vilket är det bostadslånebelopp vi högst kan bevilja dig om du är ensam köpare.
  • Om du vill finansiera bostadens hela köpesumma med lån, behöver du tilläggssäkerheter för resten av lånebeloppet på 30 000 euro.
  • Som tilläggssäkerhet kan du till exempel använda en annan bostad eller investeringstillgångar som du äger, en bostad, penningmedel eller investeringstillgångar som dina föräldrar eller andra närstående äger.