Gå direkt till innehållet

Vad är S-mobil och var hittar jag mer information om den?

S-mobil är en mobilapp avsedd för ägarkunder i S-gruppen. I appen finns tjänster som hänför sig till ägarkundsrelationen och S-Banken-kundrelationen samt bonusuppgifter och aktuella förmåner. 

I S-mobil kan du kontrollera bland annat dina bonusuppgifter, elektroniska kassa- och garantikvitton samt förmåner som du erbjuds. Du har tillgång till elektroniska kvitton när du har aktiverat dem i S-mobil eller på S-användarkonto.

S-mobil är även en bank i din mobil. Du kan kontrollera kontotransaktioner och betala räkningar. Du ser dina kort och kan till exempel redigera säkerhetsgränserna för korten och kontrollera dina kredittransaktioner. Du kan också köpa fondandelar och följa upp dina fondbesparingar samt sköta låneärenden. Läs mer om banktjänsterna på S-Bankens webbplats.  Mer information om bland annat funktionerna i S-mobil och hur du använder appen finns på S-kanava.