Gå direkt till innehållet
Allmänt om våra lån

Vad är det positiva kreditupplysningsregistret?

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller uppgifter om privatpersoners krediter på ett och samma ställe. I registret kan var och en kontrollera uppgifter om sina krediter. Syftet med registret är att bekämpa överskuldsättning hos hushåll och att hjälpa till att ta kontroll över den egna ekonomin. 

Uppgifterna i registret kommer från kreditgivarna. Som kund behöver du inte själv lämna några uppgifter om dig till registret. När du ansöker om kredit, begär kreditgivaren uppgifter om dina krediter av det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgifterna används som stöd för ett slutligt kreditbeslut. När vi på S-Banken fattar ett kreditbeslut, granskar vi alltid även sökandens ekonomi ur ett helhetsperspektiv och bedömer den i relation till återbetalningstiden och det lånebelopp som sökanden har ansökt om.

Registret förs av Skatteförvaltningen. Du kan kontrollera uppgifterna om dig genom att logga in i registrets e-tjänst med dina webbankskoder. Om det finns brister eller oklarheter i de uppgifter som finns i kreditupplysningsregistret, bör du alltid kontakta kreditgivaren. När det gäller krediter som S-Banken har beviljat kan du kontakta vår kundtjänst enklast med ett meddelande i S-mobil eller på webbanken.