Gå direkt till innehållet

Vad är automatiserat beslutsfattande?

Ett låne- eller kreditbeslut grundar sig alltid på en helhetsbedömning av alla uppgifter vi har tillgång till.
När vi fattar ett låne- eller kreditbeslut använder vi följande informationskällor:

 • De uppgifter du gett i ansökan
 • Suomen Asiakastietos kreditupplysningsregister
 • Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem
 • S-Bankens kundregister


När vi fattar ett låne- eller kreditbeslut kan vi samla in eller använda exempelvis följande uppgifter:

 • Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter
 • Uppgifter om familjerelationer, såsom hushållets storlek
 • Uppgifter om utbildning
 • Uppgifter om anställning och inkomster
 • Uppgifter om lån, krediter och tillgångar
 • Uppgifter om det lån eller den kredit du ansöker om
 • Uppgifter om det objekt du ska köpa
 • Uppgifter om befintliga, framtida och planerade säkerheter
 • Kreditupplysningar och Rating Alfa-rapport från Suomen Asiakastieto
 • Uppgifter från systemet för utbyte av information om konsumentkrediter från Suomen Asiakastieto
 • S-Bankens kunduppgifter och tidigare betalningshistorik


Vi samlar in uppgifter automatiskt eller manuellt för kreditbeslutssystemet. Vi behandlar uppgifterna automatiskt i enlighet med beslutsregler som bestämts på förhand för kreditbeslutssystemet och/eller en kreditexpert behandlar uppgifterna manuellt. Vid den automatiska bedömningen kontrollerar vi förutsättningarna för beviljande av lån eller kredit, din betalningsförmåga och kreditrisk. Som stöd för bedömningen använder vi profilering, det vill säga statistiska modeller.


De vanligaste orsakerna till ett negativt låne- eller kreditbeslut är:

 • en registrerad betalningsanmärkning
 • tidigare betalningsbeteende
 • försenade betalningar
 • otillräckliga inkomster i förhållande till utgifter och kommande låne- eller kreditkostnader
 • att övriga förutsättningar för beviljande av lån eller kredit inte uppfylls


Varför behandlas mina personuppgifter i samband med låne- eller kreditansökan?
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning som låne- eller kreditansökan kräver. I samband med ansökan kontrollerar vi bland annat dina personkreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi kan fatta låne- eller kreditbeslut automatiskt utifrån dina personkreditupplysningar, kunduppgifter och de uppgifter som du angett i ansökan. Med hjälp av automatiserat beslutsfattande fungerar vi som en ansvarsfull kreditgivare och säkerställer att besluten håller jämn kvalitet. Vi går regelbundet igenom de klassificeringsmetoder vi använder, för att metoderna ska vara rättvisa, effektiva och jämlika.


Hur kan automatiserat beslutsfattande påverka mig?
Automatiserat beslutsfattande och profilering kan påverka om låne- eller kreditbeslutet i S-Banken blir positivt eller negativt. Om du vill kan du genom att kontakta vår kundtjänst även be oss att manuellt behandla ett beslut som vi fattat automatiskt.