Gå direkt till innehållet
Närståendes död

Måste dödsbon betala tillbaka studielån?

Ett dödsbo behöver inte betala studielån, eftersom indrivningen av studielånet frångås om gäldenären avlider. Om studielånet fortfarande finns i banken, sköter vi ärendet med FPA så snart som möjligt efter att vi från befolkningsdataregistret fått officiell information om dödsfallet. Dödsboet behöver inte separat kontakta oss om detta. FPA betalar studielånet till banken och meddelar dödsboet att indrivningen av lånet frångås. Mer information finns på FPA:s webbplats